Vuurwerk: wat mag en wat mag niet!

Volgens het decreet van 26 april 2019  is het verboden vuurwerk af te steken, voetzoekers te laten ontploffen, carbuurkanonnen af te vuren of wensballonnen op laten zonder vergunning.
 
Voor uitzonderlijke gebeurtenissen kan de gemeente die vergunning afleveren indien het aan een aantal voorwaarden voldoet. Een vergunning voor vuurwerk zal enkel gegeven worden indien het om geluidsarm vuurwerk gaat.
 
Het verplichten van het gebruik van geluidsarm vuurwerk, is één van de voorwaarden om het label ‘diervriendelijke gemeente’ te behalen. Dit is één van onze doelstellingen in de nieuwe legislatuur.
 
Vuurwerk kan onomkeerbare gehoorschade toebrengen bij mens en dier.  Vele dieren, zoals rundvee, huisdieren maar ook wilde dieren, hebben een fijn en gevoelig gehoor. Ze zijn vaak slachtoffer van deze plotse en luide explosies. 
 
Traditioneel vuurwerk brengt maximaal een knal van 170 decibel teweeg, bij geluidsarm is dat 85 decibel. Bij geluidsarm vuurwerk kunnen mensen nog steeds genieten van het lichtspektakel, maar dieren worden niet geterroriseerd door luide knallen.
 
Het spektakel blijft hetzelfde, enkel de overlast wordt gedempt!
 
Voor het aanvragen van een toelating voor vuurwerk, vreugdeschoten, … kan je een mailtje sturen naar de milieudienst, anja.mertens@herne.be. 

Lees ook even bijgevoegde brochure "Verknal uw feest niet" van FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (publicatiedatum: 8 oktober 2019) 

Deze brochure bevat de grote lijnen van de wetgeving over

  • het onder zich houden,
  • het gebruik en
  • de verkoopvan feestvuurwerk dat aan het grote publiek verkocht mag worden.

Je vindt er
  • elementaire veiligheidsmaatregelen,
  • nuttige adressen,
  • praktische informatie en aanbevelingen,
  • inlichtingen over de administratieve procedures en
  • verwijzingen naar de geldende wetgeving.