herne solidair

Wat?

logo Herne solidairVoor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 stapte Wosh naar de gemeenteraad met de vraag om een gemeentelijke adviesraad voor ontwikkeling op te starten. Alle politieke partijen reageerden positief. Alle verenigingen die iets met ontwikkelingshulp te maken hadden (wosh, broederlijk delen, 13+,...) werden uitgenodigd bij de start van de nieuwe legislatuur. Op deze vergadering werd beslist om de raad ruimer te zien en er ook lokale hulporganisaties, zoals ziekenzorg en Kom-op-tegen-Kanker, bij de raad te betrekken. Daarom kreeg de ontwikkelings-en samenwerkingsraad de naam "Herne Solidair".

De eerste doelstelling is een beter zicht te krijgen op wat er allemaal gebeurt in Herne op dit vlak en zo te voorkomen dat er eventuele overlappingen zijn.
Daarnaast stelt Herne Solidair zichzelf tot doel om jaarlijks een paar initiatieven te steunen die mensen helpen overal ter wereld. Dus zowel mensen van hier in Herne als van elders ter wereld.
Een derde doelstelling is om van Herne een Fairtrade gemeente te maken. Dit wil zeggen dat de bevolking van Herne in contact wordt gebracht met zowel duurzame als eerlijke wereldproducten en dat zij zich bewust worden van de noordzuid problematiek.

Voel je je geroepen als individu of als vereniging om mee te werken "aan een betere wereld" in je eigen gemeente of ver daar buiten? Heb je zelf een project waar de mensen beter van worden en zoek je steun in je gemeente? Spring eens binnen in het gemeentehuis voor meer informatie of contacteer de voorzitter van 'Herne Solidair'.

Contactgegevens

Gemeentehuis Herne
Centrum 17
1540 Herne

Verantwoordelijke ambtenaar:
Tineke Moonens
02 397 11 60

Voorzitter 'Herne solidair': Viviane Grisez

steunpunt

Het 4de pijlersteunpunt is het steunpunt voor wie zich vrijwillig inzet voor een initiatief in het Zuiden. Dat steunpunt is een initiatief van het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking (VAIS), in samenwerking met 11.11.11 - Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging.

Op www.4depijler.be kan u terecht:
- om je project in de kijker te plaatsen
- om op de hoogte blijven van vormingsactiviteiten, ontmoetingen, subsidieoproepen en interessante nieuwtjes (inschrijven voor nieuwsbrief mogelijk)
- met al uw vragen via info@4depijler.be

VAIS: 02 553 48 16
11.11.11: 02 536 19 51

Wie?

De ontwikkelings- en samenwerkingsraad ‘Herne Solidair’ is samengesteld uit leden van de verenigingen met goede doelen, verenigingen uit de welzijnssector en een aantal geëngageerde inwoners uit Herne. De deelnemende verenigingen zijn: ziekenzorg, de bloedgevers, welzijnszorg, Broederlijk Delen, 11.11.11, Wosh, Damiaanactie, Support Ghana en Pro'Activ Congo.