Toegankelijkheidsverklaring


Hoe is het gesteld met de toegankelijkheid van deze website?
Gemeente Herne streeft ernaar haar websites en mobiele applicaties toegankelijk te maken, overeenkomstig het bestuursdecreet van 7 december 2018 waarmee de Europese Richtlijn 2016/2012 van het Europees Parlement en de Raad is omgezet
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op herne.be en mobiele applicaties.

Nalevingsstatus
Deze website voldoet niet aan de vooropgestelde eisen, bij onze nieuwe website (in gebruik eerste kwartaal 2021) zal wel worden voldaan aan de eisen.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring
Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 08/10/2020, na een zelfbeoordeling.
De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 08/10/2020

Feedback en contactgegevens
Ondervind je een probleem met deze website, meld dit dan via info@herne.be of per brief: Gemeentebestuur Herne, t.a.v dienst communicatie, Centrum 17 -1540 Herne

Handhavingsprocedure
Ben je ontevreden met het antwoord of je feedback? Dan kan je een klacht indienen via het klachtenformulier