Jubilea

Wat?

Wij nodigen eeuwelingen of jubilarissen die hun gouden, diamanten, briljanten of platina huwelijk vieren schriftelijk uit voor een huldiging. Die kan in het gemeentehuis, thuis of op het gelegenheidsadres plaatsvinden. De feestelingen worden gevierd in aanwezigheid van de ambtenaar van de burgerlijke stand en een afvaardiging van het college van burgemeester en schepenen.