Omwisseling buitenlands rijbewijs

Wat?

Een buitenlands rijbewijs kan omgewisseld worden voor een Belgische rijbewijs indien dit rijbewijs door de Belgische staat erkend wordt en indien de geldigheidsdatum niet verstreken is.

Omwisseling is niet verplicht. Het is wel nodig uw rijbewijs te laten kopiëren en registreren op de dienst bevolking.
Dit laat toe een duplicaat te verkrijgen ingeval van verlies of diefstal.

Wie?

Buitenlanders, houders van een buitenlands rijbewijs, ingeschreven te Herne.

Wat moet ik meebrengen?

- rijbewijs
- beëdigde vertaling (in bepaalde gevallen)
- 1 pasfoto

Hoeveel kost het?

€ 25

Waar kan ik terecht?

Dienst bevolking
Gemeentehuis Herne
Centrum 17
1540 Herne
02 397 11 59
dienst bevolking

De omwisseling van een rijbewijs afgeleverd door een EER-lidstaat gebeurt binnen de vijf werkdagen.

De omwisseling van een rijbewijs afgeleverd door een niet-EER-lidstaat kan langere tijd duren.

Meer informatie

Voor meer informatie kan je terecht:
- Federale Overheidsdienst Mobiliteit en vervoer
- Verkeerweb
- Goca