Het ABC over Stemmenisgeenspel.be

Stemmen is geen spel: wat?
Een informatieve en interactieve site van het samenwerkingsverband 'Ieders Stem Telt 2014', uitgewerkt door Volta.

Deze site informeert de bezoeker ove belangrijke verkiezingsthema's zoals inkomen, wonen, werk, maatschappelijke dienstverlening, gezondheid, onderwijs, justitie, mobiliteit en vrije tijd. De site bevat een spel waarmee de bezoeker aan de hand van foto's kan nagaan of en hoe goed hij op de hoogte is van de sociale problemen in ons land. Zijn deze foto's bij ons genomen of niet? Elke foto verwijst telkens naar één van de voorgenoemde thema's. Na het antwoord van de bezoeker, verschijnt het juiste antwoord én facts en figures over het thema. Wil de bezoeker weten welke oplossingen 'Ieders stem telt' hiervoor ziet of welke oplossingen de politieke partijen hiervoor in de verkiezingsstrijd gooien, dan kan hij doorklikken naar de beleidsvoorstellen van 'Ieders stem telt' en naar de standpunten van de verschillende politieke partijen.

Stemmen is geen spel: waarom?
Stemmen is geen spel. Integendeel, voor heel wat mensen is het een kwestie van leven of overleven.
- 'Stemmen is geen spel' nodigt kiezers uit om (ook eens) door een sociale bril naar de nakende verkiezingen te kijken. Het instrument sensibiliseert gebruikers over het belang van sociale thema's en helpt hen over deze thema's een mening te vormen.
- Het instrument geeft beknopt een overzicht van de oplossingen die alle politieke partijen (op Vlaams niveau) aanreiken voor de sociale problemen.

Stemmen is geen spel: de extra's
Het foto-spel bestaat telkens uit tien foto's, waarvan een deel in België is genomen en een deel in andere (Europese) landen. Nadat het antwoord ('ja' of 'neen') wordt aangeklikt verschijnt er achter de foto een kort filmpje. Het is een verrassing wie er in dat filmpje verschijnt, want ook diverse BV's verlenen hun steun aan onze campagne. Aan het einde van de quiz wordt gevraagd of men zijn of haar resultaat wil delen op Facebook en/of Twitter.

Daarnaast kan men het 'Memorandum Ieders Stem Telt 2014' onderschrijven door een selgie in te sturen. Op deze selfie kan men een 'Shouting voor Herverdeling' uitbeelden. Door deel te nemen aan de selfie-wedstrijd op Facebook maakt men ook nog eens kans op een mooie prijs!

Naast het online-instrument 'Stemmen is geen spel' worden er in het hele land, in het kader can 'Ieders Stem Telt', lokale activiteiten georganiseerd zoals debatten. De kalender op de website geeft een overzicht van de debatten bij de bezoeker in de buurt.

Ieders Stem Telt 2014
'Ieders stem telt' is een participatief project van de middenveldorganisaties Samenlevingsopbouw, Welzijnszorg, Welzijnsschakels, Uit de Marge en tal van lokale partners in Vlaanderen en Brussel.
Vele duizenden mensen in maatschappelijk kwetsbare posities werd gevraagd waar zij nu écht wakker van liggen. Op basis van deze inzichten werden beleidsvoorstellen geformuleerd (download het volledige 'Memorandum' via de website) waarmee het nieuwe beleid de komende legislatuur de problemen kan aanpakken. De bezoeker kan onze beleidsvoorstellen per thema bekijken en ze vergelijken met de standpunten die de politieke partijen daarover in de verkiezingsstrijd gooien.

Tot slot: 25 mei 2014 verkiezingszondag
Voor mensen die het moeilijk hebben in onze samenleving staat er veel op het spel.
Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan. Europese, federale en regionale overheden hebben hefbomen in handen om achterstelling en uitsluiting aan te pakken.
Daarom roepen we politici op om te kiezen voor een sociaal beleid: armoedebestrijding, herverdeling en solidariteit.
Ieders Stem Telt, ook die van jou!
Kies bewust, stem sociaal! 

www.iedersstemtelt.be