Landschapskubussen Herne

Deze kubussen werden gerealiseerd door (H)echt Herne, een lokaal denkplatform voor positieve initiatieven die het gemeentelijke groepsgevoel moeten versterken.

Vanuit de vier basiswaarden van de vereniging (authenticiteit, veerkracht, respect en verbondenheid) symboliseren de kubussen de solidariteit tussen de vier woonkernen van het ‘Groene Kwadrant’: Herne, Herfelingen, Kokejane en Sint-Pieters-Kapelle.
Treed binnen in de wereld van de kubussen en ontdek elk seizoen weer prachtige zichten, die zo kenmerkend zijn voor het glooiende Pajottenland. Deze blijven als onuitgegeven kunstwerken van Pieter Bruegel op het netvlies gebrand. Elke kubus heeft zijn specifiek design en is harmonieus verbonden met de omgeving. Iedereen wordt uitgenodigd om er te komen verpozen in, op of naast de kubus bij de schoonheid van het landschap.
Zie ook facebookpagina HeHe, een kubus...

De kubussen kwamen tot stand dankzij de financiële steun van de gemeente Herne, de Nationale Loterij, de Europese Unie, het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, de Vlaamse Landmaatschappij en de provincie Vlaams-Brabant.

Landschapskubus Pieter
(°september 2016)

De eerste Hernse kubus, gemaakt uit Oregon, staat op de beschermde erfgoedsite van het historische Kartuizerklooster, langs een wandelweg. Hij biedt zijn bezoekers een zeer fraai panorama op het centrum van Herne.

Pieter (naar de naam van de meester zelf) staat in Herne aan het veldweggetje tussen de Processiestraat en het oud Kartuizerklooster (tussen wandelknooppunten 404 en 405 - 50°43’53.7”N 4°02’15.5”E).

De kubus meet 3m op 3m op 3m.

Via deze link vind je een wandeling terug langs deze kubus:
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/6094177/wandelroute/wandelroute-kubus1-pieter

Landschapskubus Icarus
(°september 2017)

De kubus Icarus is de tweede van de 4 landschapskubussen in het Groene Kwadrant. Deze kubus ligt verscholen in de geborgenheid van de Aerebeekvallei. Het lichtspel door de gaten in de wand zijn – afhankelijk van de stand van de zon – spectaculair.

Deze keer werd er niet gebouwd op een hoogte zoals bij de eerste kubus, maar werd er gekozen voor de luwte van een beekvallei. Hij is even groot als zijn eerdere broertje, maar is nu gebouwd naar een iets creatiever model.

Icarus (naar het schilderij “De val van Icarus”) staat in Kokejane aan het veldweggetje ‘de koecache’ tussen de Broek- en de Waardestraat (tussen wandelknooppunten 424 en 429 – 50°42’49.4”N 4°03’55.0”E). Neem de losweg tussen de huisnummers 14 en 16.

Via deze link vind je een wandeling terug langs deze kubus:
https://www.routeyou.com/en-be/route/view/6094209/walking-route/wandelroute-kubus2-icarus
 

Landschapskubus Mayken
(°mei 2018)
De kubus Mayken is de derde van de 4 landschapskubussen die door (H)echt Herne gerealiseerd werden in het Groene Kwadrant.
Ingeplant op een heuvelrug krijg je rondom een indrukwekkend zicht op de omringende dorpen met in het vizier de kerk- en kloostersite van Heikruis, de dorpskern van Bogaarden en de Satcomsite en de Heide in Kester. Bij helder weer zie je zelfs de skyline van Brussel.
Ook deze kubus is even groot, maar de ‘wave’ van stalen staven die de kubus doormidden snijdt, is typisch voor deze uitvoering. Hierdoor wordt de kubus doorzichtig.

Mayken (naar de naam van zijn vrouw) staat in Herfelingen aan de Mollestraat (‘Mollekassei’) ter hoogte van de grens tussen Heikruis en Herfelingen (aan wandelknooppunt 362 de Mollestraat oplopen richting Herfelingen tot op de scheidingskam - 50°44’29.6”N4°06’35.2”E).
 
Via deze link vind je een wandeling terug langs deze kubus:
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/6094275/wandelroute/wandelroute-kubus3-maaike
 

Landschapskubus Dulle Griet
(°oktober 2018)

De kubus (D)ulle Griet is de laatste van de 4 landschapskubussen die door (H)echt Herne gerealiseerd werden in het Groene Kwadrant.
Deze laatste kubus behoudt de afmetingen van 3x3x3m, maar doordat de vierkanten constructie diagonaal doorboord werd door een cilinder, zit deze constructie boordevol dynamiek. Heel wat figuren zijn te ontdekken, waaronder het hartvormige venster met zicht op de kerk van Edingen.

(D)ulle Griet (naar het schilderij de Dulle Griet) staat in Sint-Pieters-Kapelle aan het veldweggetje Steyvekaitse (tussen wandelknooppunten 413 en 42 - 50°42’43.3”N3°59’31.7”E). De Steyvekaitse vertrekt vanuit de Brikstraat in Sint-Pieters-Kapelle.


Via deze link vind je een wandeling terug langs deze kubus:
https://www.routeyou.com/en-be/route/view/6094299/walking-route/wandelroute-kubus4-d-ulle-griet


Kubus 5 als sluitstuk
(°oktober 2019)

Deze kubus bevindt zich aan de inkom van het Dominicanessenklooster van Herne, in de Heilige Geeststraat 22-24. In het design is de vorm van de boogramen van het klooster te herkennen en is er bewust gekozen voor doorkijk.
Hiermee wordt de hoofdingang van het klooster benadrukt, maar zonder teniet te doen aan het karakter van het gebouw.

De inwoners en verenigingen worden hiermee extra aangemoedigd om binnen te gaan in het Dominicanessenklooster, een plek waar iedereen zich kan thuis voelen en waar men elkaar kan ontmoeten.
 

‘Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland’

Kubus mountainbikeroute
Deze route neemt jullie mee langs de landschapskubussen in het Groene Kwadrant Herne. Pieter (Herne), Icarus (Kokejane), Mayken (Herfelingen), (D)ulle Griet (Sint-Pieters-Kapelle) en K5 (kunstwerk nr 5) in het Dominicanessenklooster van Herne zijn de moeite waard om even te stoppen en te verpozen.

Bovenal loodst de route jou door het prachtig groen Pajots Bruegellandschap met zijn heerlijke vergezichten, zijn rustige valleien met idyllische beekjes, zijn typische vierkantsboerderijen, kerkgebouwen, watermolens en cultureel historisch erfgoed zoals het Kartuizer- en het Dominicanessenklooster.

De route start aan de Hernekouter, is een kleine 60km lang met een moeilijkheidsgraad van 7/10.
Via 2 doorsteken werden een Westelijke, een Oostelijke en een Centrale lus gemaakt, die duidelijk korter zijn.

De routes zijn te vinden op RouteYou via volgende links:
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7919523/mountainbikeroute/mtb-kubusroute-herne
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7919558/mountainbikeroute/mtb-kubusroute-herne-oostelijke-lus
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7919580/mountainbikeroute/mtb-kubusroute-herne-centrale-lus
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7919577/mountainbikeroute/mtb-kubusroute-herne-westelijke-lus

Deze MTB-routes kwamen tot stand in samenwerking tussen (H)echt Herne, Alain Heymans, Maxime Cobbaert, Roland Pauwels en Joris Verreycken.