Huwelijk

Wat moet je doen?

De huwelijksaangifte moet gebeuren door beide aanstaande echtgenoten samen, ten vroegste 6 maanden voor het huwelijk.
De minimale periode tussen de datum van de aangifte en de datum van voltrekking van het huwelijk is 15 dagen.

Wat heb je nodig?

- bewijs van identiteit (kopie van de identiteitskaart)
- bewijs van identiteit van de 2 getuigen die ten minste 18 jaar oud zijn (kopie van de identiteitskaart)
- eventueel attest van het huwelijkscontract

Eventueel andere voor te leggen documenten (het is verplicht deze documenten altijd in het Nederlands voor te leggen):

1/Voor personen die in het buitenland geboren zijn:
• geboorteakte

2/Voor personen die in het buitenland verblijven en/of waarvan het laatste huwelijk in het buitenland is ontbonden:
• bewijs van inschrijving (met vermelding van de nationaliteit)
• bewijs van ongehuwde staat of bewijs van ontbinding van het vorige huwelijk (echtscheidings- of overlijdensakte)

3/Voor niet-Belgen:
• bewijs van gewoonterecht afgeleverd door consulaat of ambassade

De voor te leggen documenten die niet in het Nederlands zijn opgesteld dienen te worden vertaald door een beëdigd vertaler. Documenten uit het buitenland dienen (meestal) gelegaliseerd te worden.
Vertaaldienst
Ministerie Binnenlandse Zaken
Algemene Diensten
Vertaaldienst
Koningsstraat 64-66
1000 Brussel

Hoeveel kost het?

Kostprijs huwelijksboekje : € 10

Waar en wanneer?

Huwelijken worden voltrokken in de raadzaal van het gemeentehuis.
Op alle weekdagen en zaterdagen (tot 13u)