dossiers in openbaar onderzoek

Milieuvergunningen klasse 2.


1/ Milieuvergunningsaanvraag klasse 2 :

Waar ter inzage ?
De milieuvergunningsaanvragen klasse 2 die in openbaar onderzoek zijn, liggen ter inzage bij de milieudienst.

Hoe?
Gedurende de vermelde periode kunt u deze dossiers komen inkijken en uw eventuele bezwaren en opmerkingen schriftelijk richten aan het college van Burgemeester en Schepenen.


Milieuvergunningen Klasse 1 :
Dossier in openbaar onderzoek :