werken met een (arbeids)handicap

werkwinkel

In de werkwinkel kan je een afspraak maken met iemand van ATB (Arbeids Traject Begeleiding). Dit is een organisatie die personen met een (arbeids)handicap helpt bij het zoeken naar gepast werk.

Meer info op http://www.atb-brabant.be.


informatieve sites

De site www.invaliditeit.be geeft een overzicht van het kluwen van overheidsdiensten op één pagina, zodat mensen met een arbeidshandicap op een eenvoudige manier de informatie kunnen terug vinden naar waar ze op zoek zijn.


START!Diversiteit is een organisatie die streeft om mensen met een functiebeperking of personen uit de kansengroepen een plaats op de reguliere arbeidsmarkt te bieden. Mensen met een handicap, mensen die wat langer werkloos zijn en andere mensen uit kansengroepen die moeite hebben met het betreden van de arbeidsmarkt.
Start!Diversiteit opereert op het snijvlak van re-integratie en detachering. Aan de ene kant plaatst Start!Diversiteit mensen op vraag uit de arbeidsmarkt. Aan de ander kant begeleidt en plaatst Start!Diversiteit mensen uit een kansengroep die een minder sterke positie hebben op de arbeidsmarkt In de toekomst hopen wij constructief samen te kunnen werken met VDAB en Jobkanaal voor scholing en coaching. Van beide activiteiten heeft Start!Diversiteit het beste in zich verenigd en willen wij in de toekomst de match zijn tussen VDAB, Jobkanaal en de werkgever.
www.startdiversiteit.be