subsidies

Het totale budget dat voorzien is voor financiële steun aan ontwikkelingssamenwerking en welzijn wordt jaarlijks vastgelegd in de begroting. Het gemeentebestuur van Herne voorziet toelagen op 4 domeinen die verdeeld worden a.d.h.v. het subsidiereglement dat u hier kan downlaoden.

1. toelagen voor verenigingen welzijn (vereniging moet lid zijn van Herne Solidair)
U kan het aanvraagformulier weldra hier downloaden.
2. toelagen voor verenigingen ontwikkelingssamenwerking ( vereniging moet lid zijn van Herne Solidair)
U kan het aanvraagformulier weldra hier downloaden.
3. toelagen voor mondiale vorming
U kan het aanvraagformulier weldra hier downloaden.
4. toelagen voor inleefreizen, humanitaire hulpacties en projecten
U kan het aanvraagformulier weldra hier downloaden. 

Het gemeentebestuur voorziet jaarlijks in zijn begroting een bedrag voor jubileumtoelagen voor alle Hernse verenigingen. Een jubileumtoelage kan aangevraagd worden aan het college van burgemeester en schepenen door verenigingen die een jubileumvieren van 25, 50, 75 of 100 jaar of een veelvoud hiervan.
U kan het reglement hier downloaden.
U kan het aanvraagformulier hier downloaden.