Aanvraag hernieuwing

Wat?

Je kan een duplicaat bekomen ingeval van verlies, diefstal, beschadiging, niet gelijkende foto.

Wat moet ik meebrengen?

- rijbewijs of een attest van de politie ingeval van verlies of diefstal
- 2 pasfoto's (niet voor voorlopig rijbewijs model 3)

Hoeveel kost het?

€ 25 voor een duplicaat van een rijbewijs
€ 25 voor een duplicaat van een voorlopig rijbewijs

Waar kan ik terecht?

Dienst bevolking
Gemeentehuis Herne
Centrum 17
1540 Herne
02 397 11 59
dienst bevolking

Het gevraagde document wordt dezelfde dag (indien mogelijk) of de volgende dag gemaakt en afgeleverd.

Meer informatie

Voor meer informatie kan je terecht:
- Federale Overheidsdienst Mobiliteit en vervoer
- Verkeerweb
- Goca