valpreventie bij senioren

Een ‘domme’ val kan je toekomstplannen dwarsbomen. Je kan je ernstig kwetsen en plots voor een langere tijd afhankelijk worden van anderen. Of erger.

Elk jaar worden vele mensen slachtoffer van een ernstige val in of rond hun huis. Driekwart ervan zijn 60-plussers.
Als je ouder wordt, zijn de gevolgen van een valpartij veel erger dan bij jongeren. Je zal sneller iets breken en de letsels die je oploopt genezen trager.

Redenen genoeg om de kans op vallen in je eigen huis zo klein mogelijk te maken.

Er valt iets aan te doen! Je hoeft niet de hele dag stil in een hoekje te zitten om een val te vermijden. Blijf vooral bewegen en blijf dingen doen die je graag doet. Maar doe ze met aandacht voor volgende tips:
- blijf in beweging
- vermijd duizelen
- gebruik je medicijnen verstandig
- laat tijdig je ogen nakijken
- maak je huis veilig

Wil je nog meer weten over valpreventie dan kan je een brochure met praktische tips en informatie en checklist over de veiligheid in je woning aanvragen bij het Rode Kruis Vlaanderen of je ziekenfonds.
Ook binnen onze gemeente zal er aan valpreventie gewerkt worden en zullen er een aantal activiteiten georganiseerd worden.