milieuklachten

Een meldpunt voor milieuklachten is een belangrijke schakel tussen het gemeentebestuur en de inwoners.
Elke klacht of suggestie is een nuttig signaal voor het bestuur.

Een melding kan per brief, per fax, mondeling, telefonisch of elektronisch gebeuren. Het gaat hierbij zowel om milieuklachten veroorzaakt door ingedeelde als niet-ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Alle milieuklachten kan men tijdens de kantooruren communiceren naar onze milieuambtenaar of wijkagent.
Na de kantooruren of bij afwezigheid van de milieuambtenaar kan men terecht bij de Lokale Politie Pajottenland.Contact
Gemeentebestuur Herne
Anja Mertens (Milieuambtenaar)
Centrum 17
1540 Herne
Tel: 02/397.11.61
Fax: 02/397.11.68
anja.mertens@herne.be


Lokale Politie Pajottenland
Korpschef Marc Hellinckx
Bruneaustraat 101
1755 Kester
Tel: 054/56 60 13