berichten politiezone Pajottenland

Deur-aan-deur-verkoop in kader van inbraakpreventie


Sporadisch krijgen we meldingen over verkopers die onaangekondigd aanbellen en zich voorstellen als beveiligingsadviseur. Zij delen de verraste burger mee dat zij langskomen omdat het “een zeer inbraakgevoelige buurt” betreft. Aan de hand van krantenartikels of ander cijfermateriaal wordt “aangetoond” dat de bewoner “grote risico’s” loopt. Vaak zouden zij te pas en te onpas de termen “politie”, “de gemeente” of “de provincie” in de mond nemen om de schijn te wekken dat zij samenwerken met de overheid en zo vertrouwen in te boezemen. Deze personen verkopen bijvoorbeeld alarmsystemen of andere beveiligingssystemen. Veelal bieden zij een zeer goedkoop “basispakket” aan dat verkocht wordt in combinatie met een langlopend abonnement op een meldkamer en een onderhoudscontract. Hoewel de installatie zelf zeer goedkoop wordt aangeboden, moet men er rekening mee houden dat het abonnement en onderhoudscontract op termijn wél aardig wat geld kosten.

Het staat iedereen vrij al dan niet op dergelijk aanbod in te gaan. Weet echter dat overheidsdiensten op geen enkele wijze samenwerken met deze firma’s. Wij spreken ons niet uit over de kwaliteit van de aangeboden systemen en/of de dienstverlening. Wel stellen wij ons vragen bij de aangewende verkooptechnieken.

Indien u een beroep wil doen op een niet-commercieel beveiligingsadvies voor uw woning, kan u steeds contact opnemen met uw lokale politie of gemeentelijke preventiedienst om een gratis diefstalpreventie advies te bekomen. Dit advies wordt verstrekt door een daartoe speciaal opgeleide medewerker.

sluikstorten

fotoAl te dikwijls worden onze mooie wegbermen, grachten of natuurhoekjes ontsierd door afval dat daar bewust door burgers gedumpt wordt. Deze handelswijze is niet alleen laakbaar maar ook strafbaar. Wie op sluikstorten betrapt wordt riskeert een boete van 250 € !
Ook het deponeren van huishoudelijk afval in containers op de kerkhoven, in gemeentelijke vuilnisbakken of blikvangers wordt als sluikstorten beschouwd !
Beste inwoner, wanneer u dergelijke wanpraktijken vaststelt in uw omgeving, aarzel dan niet om hiervan melding te maken bij het gemeentebestuur of de lokale politie. Wij zijn immers samen verantwoordelijk voor een propere leefomgeving.

Deze link leidt naar het besluit van de gemeenteraad over de belasting op het ophalen van  sluikstorting 2012.


www.politie-pajottenland.be

Op de website van de lokale politie Pajottenland staat allerlei nuttige informatie zoals verkeershinder, praktische tips, aankondiging van snelheids- en alcoholcontroles en nieuwigheden op wetgevend vlak en links naar meer uitgebreide en gespecialiseerde websites. Aarzel dan ook niet deze website te bezoeken.


loslopende dieren

De politiezone Pajottenland krijgt steeds meer meldingen over loslopende dieren. Het hoeft geen betoog dat deze loslopende dieren de verkeersveiligheid en de lichamelijke integriteit van onze inwoners in gevaar kunnen brengen. Meestal gaat het over honden, maar soms ook over koeien en paarden. Ziet u een dier los lopen en levert dit een gevaarlijke situatie op, meld dit dan aan de politie. Wij doen al het mogelijke om het dier te vangen en voor een tijdelijke opvangplaats te zorgen. Wanneer de eigenaars gekend zijn, worden ze zo snel mogelijk verwittigd om hun dier op te halen. Indien de eigenaar niet gekend is, wordt het dierenasiel verwittigd om het dier op te halen. Bij loslopende paarden of koeien krijgt de eigenaar meteen de opdracht om de dieren op te vangen en te verhinderen dat deze nog kunnen ontsnappen.

De lokale politie en het gemeentebestuur vragen met aandrang om honden NIET los te laten lopen op de openbare weg! Door loslopende honden komt de veiligheid van de weggebruikers immers in het gedrang. Overtreders kunnen hiervoor een administratieve sanctie tot 250 euro oplopen. Gelieve de aanwezigheid van loslopende honden op de openbare weg steeds te melden aan de lokale politie.dieren in de wei

fotoTijdens de maand december kreeg de politie meerdere oproepen van bezorgde burgers aangaande vee of paarden die zich zonder beschutting op de weide bevonden tijdens het vriesweer. Daarom vragen wij dan ook het welzijn van dieren op de weide te verzekeren. U kan dit doen door:

• in de zomer:
o de dieren te beschutten tegen de zon;
o de dieren voldoende te drinken te geven.

• in de winter:
o de dieren te beschermen tegen een vochtige bodem;
o de drinkvoorzieningen regelmatig na te zien (bevriezing);
o voldoende voeder en hooi te verschaffen;
o de zwakkere dieren binnen te houden.


verplichte huisnummering

De lokale politie en het gemeentebestuur vragen met aandrang dat aan elke woning of appartementsgebouw in Herne het huisnummer op een duidelijk zichtbare wijze zou aangebracht worden. Dit is niet alleen verplicht, maar het maakt het werk van De Post, de politie, de gemeente en andere diensten een heel stuk gemakkelijker.


oplichting via internet

Personen die menen het slachtoffer te zijn van een poging tot oplichting via het Internet melden deze praktijken best zo vlug mogelijk aan www.ecops.be, een gespecialiseerde dienst bij de federale gerechtelijke politie.


inbraakpreventie begint bij jezelf!

fotoBij het woord inbraakpreventie denken we meestal aan zware sloten en dure alarminstallaties. Nochtans kan je met het nemen van een aantal eenvoudige maatregelen de kans op een inbraak verminderen!

Een overvolle brievenbus is een duidelijk teken dat u al enige tijd niet meer bent thuis geweest. Een potentiële inbreker ziet dit uiteraard ook. Vraag aan familie of vrienden of ze regelmatig de brievenbus willen ledigen tijdens uw afwezigheid.
Laat ‘s avonds af en toe een licht branden. Er zijn verschillende timers op de markt die u kan afstellen zodat er op bepaalde momenten een licht aanspringt. Dit geeft op zijn minst het vermoeden dat er iemand thuis is.
Zorg er in de eerste plaats voor dat uw tuinhuis gesloten is. Meestal vindt een inbreker er zaken in die hij kan gebruiken. Laat ook geen materiaal (ladder, bezem,…) achter in uw tuin. Ook van deze middelen maakt een inbreker handig gebruik!

Laat niets achter in uw wagen! Neem altijd uw waardevolle voorwerpen (GPS, laptop, handtassen, jassen, fototoestellen,…) mee. Zijn deze voorwerpen echter te omvangrijk, berg ze dan op in de koffer van uw wagen op het moment van vertrek. Zo brengt u niemand op het idee in uw wagen in te breken. Laat nooit de sleutel in het contact, zelfs niet voor even (bezoek aan bakker,…). Verstop ook nooit een reservesleutel op een "geheime" plaats in de wagen (zoals bijvoorbeeld onder de zetel).

Bewijs de dief geen diensten! Hang geen label met adres, naam of telefoonnummer aan je sleutels. Dat is namelijk een handig hulpmiddel voor de dief! Zijn je sleutels toch zoek geraakt, laat je slot of cilinder dan vervangen.

Beter een goede buur....Een goede buur is beter dan een verre vriend. Een gepaste nieuwsgierigheid voor wat er op straat en bij de buur gebeurt is een nuttige maatregel om diefstal te voorkomen. Wanneer u verdachte voertuigen of personen ziet, die vreemd zijn aan de buurt, houd dan een oogje in het zeil en verwittig indien nodig de politie.

Indien uw woning over een toegangshek beschikt, zorg er dan voor dat dit afgesloten is met een hangslot of een cilinderslot.
Indien u over een vensterdeur beschikt in uw living, schuif dan tijdens uw afwezigheid een houten of metalen profiel in de onderste rail van de schuifdeur om deze te blokkeren.

Laat uw sleutels niet rondslingeren. Opteer zeker niet om de sleutel onder de mat of in een bloembak te verbergen. Zelfs al verlaat u uw woning maar even, sluit ramen en deuren goed af. Een dief heeft vaak maar enkele minuten nodig om goederen uit uw woning mee te nemen.