geboorte

Aangifte

Ieder kind dat in Herne geboren wordt moet in Herne aangegeven worden, als uw kind in een andere gemeente of stad geboren wordt moet u de aangifte daar doen.
De aangifte moet gebeuren binnen de vijftien dagen na de geboorte. Als de laatste dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, kan de aangifte nog gebeuren op de eerstvolgende werkdag.

Wie kan het doen?

De aangifte kan gedaan worden door de vader, de moeder of door beiden samen.

Wat moet ik meebrengen?

- een doktersattest
- de identiteitskaart
- voor gehuwde ouders: het huwelijksboekje
- voor niet-gehuwde ouders: indien de vader al het kind heeft erkend voor de geboorte, een afschrift van de erkenningsakte.

Waar kan ik terecht?

Je kunt terecht bij de dienst Burgerzaken van de geboorteplaats.

Wat zijn de stappen?

Aan de hand van de meegebrachte documenten stelt de dienst burgerzaken een geboorteakte op. De aangever krijgt een aantal uittreksels uit de geboorteakte mee.
- een attest voor aanvraag van de geboortepremie (af te geven in de mutualiteit)
- een attest voor aanvraag van de kinderbijslag (af te geven aan de werkgever of in de compensatiekas waarbij men aangesloten is)
- vijf attesten die men willekeurig kan gebruiken, afhankelijk van de persoonlijke situatie. De twee eerstgenoemde attesten zijn zeer belangrijk: er kan slechts één keer één exemplaar van bekomen wordené; bij verlies komt de uitbetaling van de geboortepremie en de kinderbijslag in het gedrang.
- de ouders krijgen tenslotte ook een mededeling mee dat ze hun kind moeten laten inenten tegen kinderverlamming (poliomyelitis) tegen de tijd dat het kind 18 maanden oud wordt. - Inentingen poliomyelitis

Wat kost het?

De aangifte is gratis; de bijkomende attesten kosten € 8,70.