Voorlopig rijbewijs

Wat?

Voor het besturen van voertuigen categorie B (personenwagen) bestaan 2 modellen van voorlopig rijbewijs :
1) het voorlopig rijbewijs "18 maanden" kan bekomen worden na het volgen van 20u praktijklessen in een rijschool";

2) het voorlopig rijbewijs "36 maanden" houdt in dat je je stage doorloopt met een begeleider. De begeleider wordt niet op het voorlopig rijbewijs vermeld. Elkeen die aan volgende voorwaarden voldoet kan als begeleider meerijden :
         ° sedert ten minste 8 jaar titularis zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs B>;
         ° geen vervallenverklaring van het recht tot sturen hebben opgelopen binnen de drie laatste jaren >;
         ° de verblijfsvoorwaarden in België vervullen.

Voor de andere categorieën en subcategorieën van voertuigen (vrachtwagen, bus, ...) bestaat een derde soort voorlopig rijbewijs : "Model 3". Dit wordt afgegeven aan de kandidaat die geen praktische lessen heeft gevolgd in een rijschool en leert rijden met een begeleider. Maximum twee begeleiders worden op dit voorlopig rijbewijs vermeld. Zij moeten aan volgende voorwaarden voldoen :
- houder zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs B dat sinds ten minste 6 jaar afgegeven is en geldig is voor het besturen van het voertuig waarmee hij de kandidaat-bestuurder begeleidt";
- de leeftijd bereikt hebben van ten minste 24 jaar voor de categorieën C, CE, C1, C1Eë;
- de leeftijd bereikt hebben van ten minste 27 jaar voor de categorieën D, DE, D1, D1Eë;
- geen vervallenverklaring van het recht tot sturen hebben opgelopen binnen de drie laatste jarenë;;
- de verblijfsvoorwaarden in België vervullen.

Wie?

Inwoners van Herne geslaagd in een theoretisch examen.
Vanaf 16 jaar voor categorie A3 (brommer) - Model 3.
Vanaf 17 jaar voor categorie B - Voorlopig rijbewijs 36 maanden
Vanaf 18 jaar voor categorie B - Voorlopig rijbewijs 18 maanden
Vanaf 18 jaar voor categorieën A-, C1, D1, - Model 3
Vanaf 21 jaar voor categorieën A, C, D - Model 3

Wat moet ik meebrengen?

Voorlopig rijbewijs 18 maanden :
- aanvraagformulier met vermelding geslaagd theoretisch examen
- bekwaamheidsattest afgeleverd door de rijschool
- 2 pasfoto's

Voorlopig rijbewijs 36 maanden :
- aanvraagformulier met vermelding geslaagd theoretisch examen
- 2 pasfoto's

Voorlopig rijbewijs Model 3 :
- aanvraagformulier met vermelding geslaagd theoretisch examen, ondertekend door
- aanvrager én begeleiders (woont de begeleider in een andere gemeente, dan moeten
- zijn/haar gegevens vooraf in zijn/haar gemeente gecontroleerd en gevalideerd worden!)

Hoeveel kost het?

€ 25

Waar kan ik terecht?

Dienst bevolking
Gemeentehuis Herne
Centrum 17
1540 Herne
02 397 11 59
dienst bevolking

Meer informatie

Voor meer informatie kan je terecht:
- Federale Overheidsdienst Mobiliteit en vervoer
- Verkeerweb
- Goca