label streekproduct

tekeningOm zeker te zijn dat onze kostbare streekproducten niet zouden verdwijnen, zijn er verschillende labels in het leven geroepen. Naast de reeds bestaande labels van de VLAM en Europa, heeft ook Streekproducten Vlaams-Brabant vzw een label ontworpen. Dit regionale label moet een onderscheid kunnen geven tussen de échte Vlaams-Brabantse streekproducten die voldoen aan de gestelde criteria. De volgende erkenningspirimade geeft dit visueel weer: hoe hoger de erkenning in deze piramide, hoe strenger de criteria die gelden voor streekproducten. De regionale labels hebben in deze erkenningspiramide de minst strikte reglementering. De volgende criteria worden vooropgesteld :
? zijn de grondstoffen streekeigen?
? gebeurt de productie in de streek?
? is het product traditioneel en ambachtelijk?
? is het product typisch Vlaams-Brabants?

De Streekproducten Vlaams-Brabant wil door middel van het Regionale Erkenninglabel voor Vlaams-Brabantse streekproducten de producten afkomstig uit de eigen streek herkenbaar maken voor de consument. Zo wordt de consument gesensibiliseerd tijdens de aankoop van een streekproduct. Naast de Herkenning naar de consument toe is het label ook een Erkenning naar de productiewijze van de producent. Het label ondersteunt de producent in zijn bedrijfsvoering.

De doelstelling van een dergelijk erkenninglabel is het profileren en vermarkten van de streekproducten naar de consumenten toe. Het stimuleren van de regionaliteit van de Vlaams-Brabantse streekproducten en het streven naar een omzetverhoging van de streekproducten.

Het erkenninglabel moet gezien worden als een promotielabel, het is geen kwaliteitslabel.
lekkers uit het Pajottenland

Via het project regional branding Pajottenland wil vzw Pajottenland+ de sterke waarden van onze regio Pajottenland en Zennevallei koppelen aan onze plattelandseconomie. Plattelandsondernemers kunnen zich profileren als ondernemer uit het Pajottenland door zich onder het merk te scharen. Er zijn tal van mogelijkheden voor verschillende ondernemers: lekkere kaas uit het Pajottenland bij het ontbijt in een hoeveverblijf, een uitgebreid assortiment van Pajotse bieren in de cafés, Pajotse menu's in de restaurants, cateraars die op je evenement een volledig Pajotse receptie kunnen aanbieden, buurtwinkels die lekkere Pajottenmanden verkopen enzomeer...

Lees er meer over op de website van het pajottenland

Afspelen |  Pauzeren |  Stop |  Geluid aan/uit |  Stel volume in |  Spring naar seconde Flash: lekkers uit het pajottenland film
Installeer de nieuwste Flash speler.straffe streek

logoOm de aandacht voor de Vlaams-Brabantse Streekproducten blijvend te ondersteunen, heeft de Streekproducten Vlaams-Brabant het concept "Straffe Streek" gecreeërd. Dit uitstraling van dit concept moet de kwaliteiten van de streekproducten vergroten. Alle acties, verkooppunten, publicaties, enz, die de Streekproducten Vlaams-Brabant onderneemt vallen onder dit concept "Straffe Streek" en de bijhorende stijl.

Via onderstaande stappen wordt uitgelegd op welke manier Streekproducten Vlaams-Brabant werkt en waar Streekproducten Vlaams-Brabant accenten legt. De producten worden ondergebracht in 2 categorieën:
? de streekproducten met een Vlaams-Brabants label
? de locale productenVlaams-Brabant streekproduct

Een product wordt een streekproduct genoemd als het product voldoet aan minstens 4 criteria. Dit label wordt hiervoor gebruikt.

1. Criteria 1: zijn de grondstoffen streekeigen?
Een basis product (fruit, groenten, enz) moet in de streek geproduceerd worden. Een verwerkt product wordt grotendeels gemaakt met streekgebonden grondstoffen. We gaan hier uit van een minimum waarde van 51% aan streekeigen grondstoffen. Grondstoffen die als streekeigen beschouwd worden gelden ook.

2. Criterium 2: Gebeurt de productie in de streek?
De productie van het streekproduct vindt plaats in de eigen streek.

3. Criterium 3: Is het product traditioneel en ambachtelijk?
Het product is traditioneel indien het al 5 jaar geproduceerd wordt in de streek. Het product wordt naar ambachtelijke wijze vervaardigd volgens de streektraditie. Niet de productieschaal is hier doorslaggevend. Zowel kleinschalig al industrieel kan men ambachtelijk bereiden. De streekeigen ingrediënten zijn hier van belang.

4. Criterium 4: is het product typisch Vlaams-Brabants?
In dit criterium peilen we naar de subjectieve streekeigenheid van een product. Aanvaard de bevolking van een streek dit product al typisch. Kent het product een inburgering door naamgeving, vorm of gebruik?

Indien het product voldoet aan alle 4 de gestelde criteria mag het product een Vlaams- Brabants streekproduct genoemd worden.
Indien de producent dit wenst en de criteria van VLAM en Europa dit toelaten kan de producent verder begeleid worden om een hoger label (streekproduct.be, BOB, BGA, GTS) te behalen.lokale producten

Indien niet aan de 3 eerste voorwaarden is voldaan, maar aan 2 van de eerste 3 voorwaarden en indien het product een aantoonbare band heeft met de provincie Vlaams-Brabant, spreken we van een "Vlaams-Brabants lokaal product". De lokale producten zijn producten die een bepaalde subjectieve verbondenheid met de provincie Vlaams-Brabant vertonen, maar strikt gezien geen streekproduct zijn. Een product dat door een band met een gemeente, een lokale vereniging, culturele vereniging of via een evenement, een historische gebeurtenis, enz. een band oproept met de provincie Vlaams-Brabant kan opgenomen worden als Vlaams-Brabants lokaal product. We nemen deze producten mee omdat ze voor de consument een aansporing kunnen zijn om andere streekproducten te ontdekken.