Secretariaat en personeel


Waar kan ik terecht?
Dienst Secretariaat
Gemeentehuis Herne
Centrum 17
1540 Herne
02 397 11 77 / 02 397 11 75 

secretariaat@herne.be
personeelsdienst@herne.be


Volgende medewerkers staan tot uw dienst:
Leen De Luyck
Joke Troncquo


Je kan hier terecht voor:

- opmaak en opvolging reglementen - ondersteuning algemeen directeur en schepencollege
- opvolging klachten en meldingen
- intergemeentelijke samenwerkingen 
- personeelsbeleid
- ...