Milieuvergunningen => vanaf 1 januari 2018 : Omgevingsvergunning !

Vanaf 1 januari 2018 integreert de omgevingsvergunning de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning tot één unieke vergunning.
Vergeet dus de documenten voor de aanvraag van een milieuvergunning. 
Een omgevingsaanvraag verloop volledig digitaal, tot en met de handtekening via het omgevingsloket.

De omgevingsvergunning geldt voor alle mogelijke werken: het bouwen van een huis, het realiseren van een project, het optrekken van een opslagruimte, het afbreken van een constructie, het verkavelen van gronden, het wijzigen of bijstellen van een verkaveling, een perceel een andere functie geven, een exploitatie (klasse 1, 2, 3) uitoefenen of mogelijk ook voor het bouwen van een garage of een tuinberging.
Hoe aanvragen
Het indienen van aanvragen voor een omgevingsvergunning kan via het digitaal loket gebeuren: omgevingsloket.
 
Een handig hulpmiddel bij het opstellen van de vergunningsaanvraag zijn de normenboeken omgevingsvergunning (OMV). Deze bieden een leidraad om plannen en foto's correct te maken en in te dienen.


Meer info


www.omgevingsloket.be/digitaalloket/contact

T 015 45 45 91
info@omgevingsloket.be