beschermde hoeves

Verspreid over Herne staan er tientallen boerderijen, een aantal van hen met historische wortels tot diep in de middeleeuwen. Hieronder de hoeves die beschermd werden bij ministerieel besluit.

Aanvullingen mogen steeds doorgegeven worden via info@herne.be

Hof te Schiebeek

Deze kwadraathoeve, gelegen nabij de kruising van de Ninoofsesteenweg met de Schiebeek, behoorde eertijds tot het Kartuizerklooster. De oudste vermelding dateert uit 1350. Bij de toegang tot de voormalige brouwerij staat een gevelsteen met jaartal 1652 en de afbeelding van enkele typische voorwerpen uit het brouwersambt, nl. een vork, een houten schop en een moutkorf. Het complex werd, net zoals het klooster, in 1580 platgebrand. Bij de inrijpoort respectievelijk schuurpoort staan de jaartallen 1783 en 1792. Het hof en zijn omgeving zijn beschermd als monument en dorpsgezicht.


Hof te Kwatem

Het hof te Kwatem is gelegen in het oude gehucht "Quattem" (Kwatemstraat) De ontginning ervan wordt rond 1218 gesitueerd. Het ruim bemeten gebouwbestand van de huidige 19de eeuwse hoeve verwijst naar een omvangrijke landbouwwinning op de westelijke gemeentegrens. Tegen de straatgevel van de stalling staat een kruisbeeld. Ook hier treft men het kenmerkend klokje op het woonhuis aan.

foto: Onroerend Erfgoed, https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/39622, © Vlaamse Gemeenschap

Hoeve Wilgendam

Gelegen te Sint-Pieters-Kapelle in de Beverstraat. Hoewel de hoeve Wilgendam pas vermeld wordt vanaf de 18de eeuw, heeft het hof een middeleeuwse origine. Daarmee behoort de hoeve Wilgendam ongetwijfeld tot de oudste en belangrijkste landbouwwinningen in de streek. Vlakbij, op de hoek van de Zullikstraat, staat een classicistisch staakkapelletje in arduin uit 1763.foto: Onroerend Erfgoed, https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/39733, © Vlaamse Gemeenschap

Hoeve Honscalle

Gelegen te Sint-Pieters-Kapelle in de Lookaitse. Deze kwadraathoeve met 18de- en 19de-eeuwse kern heeft een kruisbeeld en kruisteken tegen de gevel van het woonhuis en arduinen raamlijsten. Ook hier vind je het kenmerkend klokje op het woonhuis.

Foto: Onroerend Erfgoed, https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/39755, © Vlaamse Gemeenschap


Hoeve het Rozenhof

Gelegen te Sint-Pieters-Kapelle in de Rooststraat. Het Rozenhof is ontstaan uit een oudere hoeve met losse bestanddelen. Het is een voorbeeld van een typische middelgrote hoeve die rond een gekasseid erf gebouwd is en bestaat uit een tweebeukige langschuur, een ruim eenlaags boerenhuis met klokkenruitertje en stallingen. Tevens vormt het woonhuis van het Rozenhof een goed voorbeeld van een sobere, streektyperende en classicistisch geïnspireerde vormgeving. Vooral de grote steekboogvensters, het meerledige muizentandfries, de houten muurankers en de sterk gesloten veldgevel getuigen van een traditionele bouwwijze.

foto: Onroerend Erfgoed, https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/39760, © Vlaamse Gemeenschap

Hoeve Smeyersmark

Gelegen te Sint-Pieters-Kapelle in de Geraardsbergsesteenweg. Deze hoeve werd opgericht tijdens het laatste kwart van de 18de eeuw. Ze vormt een unieke verwijzing naar de voormalige zetel van de erfmeierij van het Hernegewoud en de leen van de heren van Edingen.
foto: Onroerend Erfgoed, https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/39746, © Vlaamse Gemeenschap

Hof ter Haegen

Gelegen in de Hondsbergstraat te Herfelingen. Het Hof ter Hagen is een van de oudste landbouwwinningen in de regio. Door de jaren heen heeft het primitief ontginningshof zich getransformeerd tot een typisch dubbelhof. De oorspronkelijke hoeve werd gesloopt en in 1857-1858 vervangen door de huidige indrukwekkende gesloten vierkantshoeve.


Foto: Onroerend Erfgoed, https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/39648, © Vlaamse Gemeenschap

Hof te Rasbeek

Gelegen in de Rasbeekstraat te Sint-Pieters-Kapelle. Deze semi-gesloten hoeve bevindt zich in één van de oudste en belangrijkste wijken van Sint-Pieters-Kapelle. Met zijn grote rechthoekige muuropeningen in een vlakke hardstenen omlijsting aan erf- en veldzijde, vormt het hof te Rasbeek een uitzonderlijk en goed bewaard voorbeeld van een homogeen, laatclassicistisch geïnspireerde, gesloten bakstenen hoeve uit het eerste kwart van de 19de eeuw. Zoals het jaartal 1824 op de straatgevel is bevestigd, is de hoeve volledig heropgetrokken in de eerste helft van de 19de eeuw. Toch wijzen gerecupereerde elementen erop dat de hoeve op zijn minst dateert van het begin van de 17de eeuw.

Foto: Onroerend Erfgoed, https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/39758, © Vlaamse Gemeenschap