erkenning

Wat?

Wanneer in het gezin van een ongehuwd paar een kind geboren wordt, staat de afstamming van dat kind slechts vast ten aanzien van de moeder. Om de afstamming van vaderszijde vast te stellen, moet de vader het kind erkennen. Dat gebeurt in de dienst burgerzaken, waar een "erkenningakte" opgesteld wordt.

Wie kan het doen?

De erkenning dient te gebeuren door de vader. Afhankelijk van de leeftijd van het kind is echter ook de toestemming van de moeder en/of het kind noodzakelijk:
- als het kind wordt erkend vóór de geboorte, of vooraleer het de leeftijd van 15 jaar bereikt heeft, dan moet enkel de moeder toestemmen
- als het kind erkend wordt in de leeftijd begrepen tussen 15 en 18 jaar moeten zowel de moeder als het kind zelf toestemmen
- als het kind meerderjarig is moet enkel het kind zelf toestemmen

Waar kan ik terecht?

Dienst Burgelijke stand
Gemeentehuis Herne
Centrum 17
1540 Herne
02 397 11 59
mail dienst burgerlijke stand

Wat moet ik meebrengen?

Uw identiteitskaart en een attest van de dokter waaruit blijkt dat de moeder minstens zes maanden zwanger is. De gynecoloog kan een attest afleveren met de vermoedelijke bevallingsdatum.


Wat zijn de stappen?

Een erkenning is zeer eenvoudig als de beide ouders ongehuwd zijn. Wanneer één van beiden of beiden gehuwd zijn of gehuwd geweest zijn, kunnen vrij ingewikkelde procedures van toepassing zijn.
Raadpleeg de dienst burgerzaken om u goed te informeren!
Indien beide ouders ongehuwd zijn, volstaat het dat beide ouders zich op de dienst aanbieden voor het opstellen van de akte.
Indien het kind de leeftijd van 15 jaar reeds bereikt heeft, moet het ook aanwezig zijn.

Wat kost het?

Deze dienstverlening is gratis.