Rijbewijs

Wat?

Belgisch rijbewijs naar Europees model.

Wie?

Voor de inwoners vanaf 18 jaar die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters en geslaagd zijn voor een theoretisch en een praktisch examen.

Aanvraag nieuw rijbewijs in bankkaartmodel

Sinds eind april 2013 is Herne gestart met het afleveren van het nieuwe Europese rijbewijs in bankkaartmodel volgens de Europese richtlijnen.
Het rijbewijs in bankkaartmodel schept uniformiteit binnen Europa en beperkt de vele nadelen van de papieren documenten - zoals fraude, fouten en vervalsing.

Al wie voor het eerst een rijbewijs aanvraagt zal nu een rijbewijs in bankkaartmodel ontvangen.
De vervanging van bestaande roze papieren rijbewijzen zal gefaseerd gebeuren. De bezitters van dergelijk rijbewijs zullen hiervoor door de gemeente uitgenodigd worden om het papieren rijbewijs in te ruilen voor een rijbewijs in bankkaartmodel. De omwisseling van de papieren rijbewijzen in bankkaartmodellen gebeurt immers in samenwerking met de FOD Binnenlandse Zaken en wordt zoveel als mogelijk afgestemd op de vernieuwing van de identiteitskaart.

Elke burger die dit wenst kan echter de omwisseling vragen van zijn papieren rijbewijs naar het nieuwe bankkaartmodel zonder te wachten op een oproeping van de gemeente.
Het nieuwe rijbewijs is 10 jaar geldig en kost 25 euro.

Procedure voor het aanvragen van een nieuw rijbewijs

Wie een nieuw rijbewijs wil aanvragen moet hiervoor het aanvraagformulier gebruiken dat werd afgeleverd door het examencentrum na een geslaagd theoretisch- en praktijkexamen van een bromfiets A3 of een auto categorie B.
De aanvraag doe je op het gemeentehuis, dienst rijbewijzen en je brengt de volgende documenten mee:
• Je identiteitskaart
• Het aanvraagformulier voor een rijbewijs
• Je voorlopig rijbewijs
• 25 euro
• 1 pasfoto, enkel wanneer de foto op de identiteitskaart niet meer gelijkend is . De foto en de handtekening voor het rijbewijs worden immers opgehaald via je elektronische identiteitskaart. U hoeft dus geen pasfoto meer mee te brengen. Is de foto of handtekening niet goed dan kan er een nieuwe foto of handtekening ingescand worden.

Je moet je persoonlijk aanmelden.
Het rijbewijs is klaar ten laatste 5 werkdagen na de aanvraag en kan dan opgehaald worden op het gemeentehuis.

Procedure voor het vervangen van bestaande rijbewijs
Werd je opgeroepen door de gemeente om je bestaand rijbewijs te vervangen of wil je zelf je bestaand rijbewijs vervangen dan ga je naar het gemeentehuis met de volgende documenten.
• Je identiteitskaart
• Je huidig rijbewijs
• 25 euro
• 1 pasfoto, enkel wanneer de foto op de identiteitskaart niet meer gelijkend is . De foto en de handtekening voor het rijbewijs worden opgehaald via de elektronische identiteitskaart. U hoeft dus geen pasfoto meer mee te brengen. Is de foto of handtekening niet goed dan kan er een nieuwe foto of handtekening ingescand hebben.

Je moet je persoonlijk aanmelden.
Het rijbewijs is klaar ten laatste 5 werkdagen na de aanvraag en kan dan opgehaald worden op het gemeentehuis.

Waar kan ik terecht?

Dienst bevolking
Gemeentehuis Herne
Centrum 17
1540 Herne
02 397 11 69
dienst bevolking

Het rijbewijs wordt dezelfde dag (indien mogelijk) of de volgende dag gemaakt en afgeleverd.

Meer informatie

Voor meer informatie kan je terecht:
- Federale Overheidsdienst Mobiliteit en vervoer
- Verkeerweb
- Goca