daguitstap Herne en Edingen

programma - groepsbezoek (20 personen)

09u30: Onthaal met koffie (+ eventueel koffiekoek) in Herne
Kennismaking met de gids

10u15: Bezoek aan de Sint-Petrus en Pauluskerk. Indrukwekkend gebouw in de 13de-eeuwse Scheldegotiek op Romaanse onderbouw, volledig gerestaureerd en vergroot in 1924 met totaal respect voor soberheid, licht en ruimte. Groot middenschip en koor. Kleinere kruisbeuken met o.m. het orgel. De natuurstenen muren, deels uit een nabijgelegen steengroeve, doen mijmeren over voorbijgaande macht en duurzame oneindigheid. Enkele schilderijen onder de toren zijn afkomstig uit het vroegere Kartuizerklooster.

Aansluitend;
Wandeling langs het Kartuizerklooster en de Aerebeekvallei. Het Kartuizerklooster van Herne is het oudste in de Nederlanden. In 1314 gebouwd in opdracht van Walter, Heer van Edingen. In 1580 geplunderd en in brand gestoken. Het nog bestaande gastenkwartier en de tiendenschuur werden herbouwd begin 18de eeuw. In 1783 op bevel van Jozef II opgeheven en nadien verkocht. Herdenkingsteen ter gelegenheid van de 175ste verjaardag van de Boerenkrijg (1798).
OF
Wandeling langs de Waltrudismolen (Hernemolen) en de Boesmolen. Beide molens liggen langs de Mark (rivier). De Waltrudismolen wordt de eerste keer vermeld in 1219. Middeleeuwse banmolen : de laten waren verplicht er hun graan te malen en een gedeelte ervan af te staan aan hun leenheer.
De Boesmolen heeft een ijzeren onderslagrad, reeds vermeld in 1219 en in werking tot 1963. Het woonhuis dateert uit 1860.

12u30: middagmaal

14u30: Edingen is een Henegouws stadje met Brabants karakter. Vestigingen, smalle straten met mooie gevels, begijnhof, weeshuis, kerken en kloosters zijn stille getuigen van een middeleeuws verleden. Vanaf de 17de eeuw wordt de geschiedenis sterk beïnvloed door de familie Arenberg.
U kan er een bezoek brengen aan twee van volgende mogelijkheden ;
• Het huis Jonathas is een oud donjon, omgebouwd tot woonhuis en nu ingericht als museum van Edingse wandtapijten.
• Het stadspark met 180 ha groen gebied, bloemen, waterpartijen, stallingen en paviljoenen laat op de bezoekers een grootse indruk na. Een projectie over de geschiedenis van de Europese parken en tuinen, audiobegeleiding met keuze uit drie thema’s (natuur, geschiedenis, botanica) en een rondrit per toeristisch treintje zitten in het aanbod.
• De Sint-Niklaaskerk herbergt één van de mooiste Antwerpse Mariaretabels van het land. De typisch Vlaamse beiaard zal u met zijn spel van 51 klokken begeleiden op uw wandeling.
• De kerk van het Kapucijnenklooster. Deze werd in 1616 gebouwd door de familie Arenberg. Het retabel met een familieportret van meer dan 50 leden van deze adellijke familie, en het mausoleum van Willem van Croy in zuivere renaissancestijl laten geen enkele kunstkenner onberoerd. De kerk is gebouwd boven de (niet toegankelijke) grafkelder van de familie Arenberg. De gids vertelt u over het leven van de vlaamse Kapucijnen, die hier verbleven tot 1996.


17u30: Afsluiter met streekbier of koffie en mattentaart

wanneer?

van 1 april tot en met 31 oktober


info en reservatie

Toerisme Pajottenland & Zennevallei
VVV Markvallei
Brusselstraat 1 te 1570 Galmaarden
054/58.91.67 (tel + fax)
info@toerisme-pajottenland.be