politieraad

dagorde

Tijdens het Politiecollege van 01/04/2011 werd afgesproken dat de plaats, dag en uur van de politieraadsvergaderingen en de agenda voortaan niet enkel openbaar worden bekendgemaakt via de politiezone maar ook bekendgemaakt dienen te worden door aanplakking aan de gemeentehuizen van de politiezone en op de website van de verschillende gemeenten.

meer info


Klik hier voor de website van de politiezone Pajottenland