Sporthal De Hernekouter

logo
Het Autonoom Gemeentebedrijf Herne dat op 10 september 2008 werd opgericht, is sinds 19 december 2008 officieel erkend door de Vlaamse Overheid. Dit betekent dat vanaf deze datum het beheer van de sporthal “De Hernekouter” wordt overgedragen aan het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB). Dit AGB wordt geleid door een Raad van Bestuur, die 8 leden telt, aangeduid door de gemeenteraad. De dagelijkse leiding van de sporthal wordt verzorgd door het directiecomité, dat 5 leden telt die verkozen zijn uit de Raad van Bestuur. De voorzitter van het directiecomité is schepen van sport, Patrick De Vos.


Voor de gebruikers van de sporthal verandert er met de oprichting van het AGB weinig. Het belangrijkste verschil is dat het AGB BTW-plichtig is en dus 6% BTW moet aanrekenen op de gebruikersfacturen. De tarieven werden echter zodanig aangepast dat de prijzen inclusief BTW overeenkomen met de sinds begin 2008 gangbare en afgesproken prijzen.


Voor dagelijkse vragen rond gebruik van de sporthal kunt u contact opnemen met de secretaris van het directiecomité, onze sportfunctionaris, Franciska Dekens, nog altijd op het nummer van de sporthal 02/397.11.64 of via e-mail naar Franciska.dekens@herne.be.