verkeer en mobiliteit

openbaar vervoer

logode NMBS


logode Lijn


www.meermobiel.be

Mobiliteit is een basisvoorwaarde om volwaardig en gelijkwaardig aan onze maatschappij te kunnen deelnemen. Personen die door een handicap, ouderdom, ziekte of tijdelijke beperking moeilijkheden hebben om zich te verplaatsen worden te vaak geconfronteerd met een gebrek aan centrale informatie over het aanbod op vlak van toegankelijk en aangepast vervoer in Vlaanderen.

Enter, het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid pakt daarom uit met het informatieplatform MeerMobiel . Een nieuwe website en een infolijn maken het bestaande vervoeraanbod doorzichtiger en toegankelijker.

Op dit moment bevat de databank:
- Infofiches van de Diensten Aangepast Vervoer en andere vervoerdiensten voor rolstoelgebruikers
- Infofiches van taxi –en locatiebedrijven die rolstoelvervoer verzorgen
- Infofiches van Minder Mobielen Centrales en andere diensten van vervoer door vrijwilligers met eigen wagen
- Infofiches van 198 NMBS-stations waar bijstand mogelijk is voor personen met een mobiliteitsbeperking, waaronder 131 stations met dienstverlening voor personen met een elektrische of niet-plooibare rolstoel
- Infofiches van de belbusgebieden van De Lijn en een infofiche per provincie met de gegevens van de belbuscentrale
- Infofiches van ziekenfondsen met gegevens over het niet-dringend zittend ziekenvervoer

De website www.meermobiel.be ontsluit sinds 30 november 2012 alle informatie op een gebruiksvriendelijke manier.

Zoeken naar vervoer in functie van het profiel van de gebruiker en zoeken op kaart

Aan de hand van een postcode en een eenvoudig aanpasbaar zoekprofiel krijg je de meest aangewezen vervoersoplossing in de buurt van de gezochte gemeente als resultaat. Zo kan je als rolstoelgebruiker bijvoorbeeld filteren op rolstoeltoegankelijke resultaten. Als je op basis van je inkomen in aanmerking kan komen voor vervoer door de lokale Minder Mobielen Centrale krijg je deze dienst bij de zoekresultaten te zien.
Zoeken op kaart is een andere mogelijkheid om een vervoeraanbieder terug te vinden. Via een Google Maps toepassing kan je zien waar in Vlaanderen de verschillende soorten vervoeraanbieders zich bevinden. Iedere categorie heeft een eigen icoontje. Via het icoontje van een vervoeraanbieder kan je doorklikken naar de individuele fiche.

Uitgebreide informatie over aanbod en diensten
Het is voor mensen met een beperking of ouderen, hun omgeving en professionelen uit de welzijns- en mobiliteitssector vaak een hele opgave om snel en makkelijk alle informatie over het bestaande aanbod terug te vinden. MeerMobiel biedt je daarom een helder overzicht van het volledige aanbod op vlak van vervoer, dienstverlening, tegemoetkomingen, kortingen of voorrangskaarten voor mensen met een verminderde mobiliteit. Ook vind je er tips over wat je kan doen in geval van problemen en klachten.

Meer informatie

Voor meer informatie over de website www.meermobiel.be en toegankelijkheid en mobiliteit in het algemeen, kan je terecht bij Enter, het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid, www.entervzw.be .

parkeerkaart voor personen met een handicap

FOD Sociale Zekerheid
Directie-generaal Personen met een handicap
Dienst Attesten
Zwarte Lievevrouwstraat 3C
1000 Brussel