Heemkundige kringen

Studiegenootschap Hernse kartuis

De gemeente Herne wil de vroegere aanwezigheid van de Kartuizerorde uitdiepen en zo de gemeente meer wereldwijde bekendheid geven. Dit gebeurt met de oprichting van het gemeentelijk studiegenootschap Hernse Kartuis. Om alle info en studie omtrent de kartuizers te bundelen ging het studiegenootschap op 1 september 2005 van start. Er wordt intensief studie verricht naar de aanwezigheid van de kartuizers in Herne.  

Inlichtingen:
Urbain Deblander
02 396 26 15

Holveo

Holveo (voorheen 'Het oude land van Edingen en omgeving) is een gewestelijke kring voor oudheidkunde, geschiedenis en heemkunde van Zuid-Pajottenland.

De doelstellingen ervan zijn:
- het verenigen van alle vorsers en belangstellenden die interesse koesteren voor de plaatselijke geschiedenis,
heem-en volkskunde.
- het bevorderen van opzoekingen en studie in verband hiermee, evenals de publicatie van een tijdschrift
(driemaandelijks) en eventueel ook boeken en illustrerend materiaal.
- het vrijwaren van het geschiedkundig, artistiek en cultureel patrimonium van de streek, het behoud van het landschap
en de monumentenzorg.

Inlichtingen:
Herman Vandormael
Brikstraat 4B
1541 Herne
02 396 11 49
herman.vandormael@hotmail.be