veiligheid

inbraak

Als u met vakantie gaat, kan u de politie vragen om toezicht op uw woning uit te oefenen. De politie kan ook op aanvraag een tijdje voor uw vertrek uw woning technisch controleren en advies uitbrengen omtrent inbraakpreventie. Bij deze dienstverlening gaat de politie na hoe u uw woning inbraakveiliger maakt.U dient deze gratis dienstverlening wel aan te vragen op het lokaal politiekantoor.

Tips ter preventie:
We geven u alvast enkele tips zodat u uw woning met een gerust hart kan achterlaten:
- Laat geen waardevolle dingen in het zicht van de voorbijgangers liggen!
- Geef uw huis een bewoonde indruk: ’s avonds licht laten branden, geen afwezigheidbriefjes op de deur, enz.! Zorg ervoor dat u een tijdsklok op uw lichten hebt staan. Als uw lichten dag en nacht blijven branden, dan wordt dit ook verdacht!
- Laat deuren en ramen nooit openstaan, ook niet als u even weg bent!
- Verstop je sleutels niet onder vb. de mat en hang geen naam- en adreslabel aan je sleutel!
- Laat geen gereedschap liggen voor de inbrekers!
- Zorg dat elke zijde van uw woning goed zichtbaar is!
- Registreer uw waardevolle goederen en neem er foto’s van!
- Een goede beveiliging van ramen en deuren is elementair: vergeet de achterkant van uw woning, een kelderopening of koepel niet!
- Indien u een elektronisch alarmsysteem heeft, moet u dit verplicht melden bij de plaatselijke politie (wettelijke voorschriften)!
- Indien u toch het slachtoffer bent van een diefstal, doe dan zo vlug mogelijk aangifte ervan bij de politie!
- Indien u met vakantie gaat, verwittig dan uw wijkagent van uw afwezigheid!
- Vraag familie of vrienden uw brievenbus elke dag leeg te maken zodat ze niet uitpuilt!
- Vraag familie of vrienden of ze regelmatig eens langskomen en de gordijnen of rolluiken eens open doen en dan weer eens dicht zodat het lijkt dat er beweging in huis is.
diefstal

- Op het nachtkastje: GSM (als u die bezit) of telefoon. En: een zaklamp (als de elektriciteit uitvalt, als u een verdacht gerucht hoort…).
- Schrijf op het naambordje van uw deurbel enkel uw familienaam zodat men niet weet of u al dan niet alleen woont.
- Plaats een deurketting op uw deur…; dit is een eerste hindernis voor de inbrekers.
- Indien u denkt dat het om een valstrik gaat, laat de persoon niet binnen.
- Leurders die uitgebreid hun koopwaar tonen, geven handlangers de kans ongemerkt binnen te geraken.
- Vertrouw geen vreemden die aanbellen om iets te mogen drinken, of dergelijke.
- Hou het telefoonnummer van de lokale politie bij de hand.
- Noteer alvast nummers van kasbons en andere waardevolle papieren en neem foto’s van kostbare voorwerpen (dan heeft u toch een bewijs in geval van diefstal).aangifte

Informatie en aangifte
Lokale Politie Pajottenland
Zonechef: Roland Pauwels
Bruneastraat 101
1755 Gooik (Kester)
Telefoon: 054 31 86 48 of 054 31 86 50
Fax: 054 56 93 74
E-mail: politie.pajottenland@skynet.be
Onthaal:
Elke werkdag van 07.00 u – 22.00 u
Zaterdag,zondag en feestdagen van 09.00 u tot 19.00 u.

Wijkpolitie :
Centrum 17
1540 Herne
Telefoon : 02 396 11 66
Fax: 02 396 28 45
Inspecteurs: Jean-Marie Deleux en Manuel Gerain
Onthaal :
ma,woe,do,vrij : 09.00 u - 12.00 u
dinsdagavond: 18.00 u - 20.00 ukinderen veilig naar school brengen

- Kinderen tot 8 jaar kunnen zich niet zelfstandig in het verkeer verplaatsen. Ze hebben het bijzonder moeilijk bij het oversteken. 10-jarigen hebben dan weer zoveel aandacht nodig voor het fietsen zelf dat ze er niet in slagen ook nog op het verkeer te letten.
- Daarom leer je de kinderen oversteken. Je laat ze stoppen voor de boordsteen om daar tweemaal na elkaar uit te kijken naar alle kanten, vooraleer ze oversteken.
- Jonge kinderen doen er goed aan om in en uit de auto te stappen aan de kant van de huizen.
- Kinderen tot 8 jaar die we te voet vergezellen, houden we aan de hand en aan de huizenkant.
- Kinderen laat je niet op straat fietsen op een te kleine, maar ook niet te grote fiets: zittend op het zadel moeten ze met de tenen aan de grond kunnen.
- Als je met je kinderen meefietst naar school, laat ze dan voor je fietsen of rechts naast je op de rijbaan. Kinderen jonger dan 9 jaar met een wielendoormeter van maximaal 50 cm, kan je rechts naast je op het trottoir laten rijden.
- Jonge kinderen doen er goed aan elke dag een zelfde route te volgen.
- De schoolverzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid op de ‘normale route’, dat is de dagelijkse route. Er is al jaren geen sprake meer van de kortste route.
- Leer kinderen hun fiets op slot doen als ze die ergens achterlaten. Ook op school, thuis, aan de sporthal, bib enz…
- Kinderen bootsen volwassenen na, ook in het verkeer. Goed voorbeeld doet goed volgen.
- Iedereen in onze maatschappij heeft recht op waardigheid, bescherming en verzorging. Ook de senioren die hun sporen al verdiend hebben.