ophalen groenafval

Deze ophaling is enkel bestemd voor alleenstaanden en gezinnen die niet over aangepast vervoer beschikken om zelf hun groenafval naar het containerpark te brengen.

De ophaling vindt plaats de laatste maandag van de maand, tenzij anders bepaald.

Tijdens de wintermaanden december, januari en februari is er geen ophaling voorzien.

Ophaaldata 2020 :

- Maandag 30 maart 
- Maandag 27 april
- Maandag 25 mei
- Maandag 29 juni
- Maandag 27 juli
- Maandag 31 augustus
- Maandag 28 september
- Maandag 26 oktober
- Maandag 30 november

Tarief : € 3 te vermeerderen met € 18 per m³
(1,8 € per kruiwagen of 1,5 € per huisvuilzak)

Aanvragen : telefonisch op het nummer 02/397 11 61 en dit tot donderdagmiddag vóór de dag van ophaling.

Wat is toegelaten? snoeihout, haagscheersel, bladeren, tuinafval, gazonmaaisel