slachtbewijs

Wat?

Als je een dier wil laten slachten, moet je je laten registreren op de dienst bevolking.
Deze registratie hoeft maar éénmaal te gebeuren en je krijgt dan een registratienummer.

Dit nummer volstaat voor slachtingen in het slachthuis. Hiervoor is dus geen slachtbewijs meer nodig.


Voor thuisslachtingen heb je het registratienummer én een slachtbewijs nodig.
Dit slachtbewijs kom je dus telkens halen wanneer je een dier wenst te slachten.
Let erop dat je minstens 2 dagen op voorhand langskomt. Het slachtbewijs is 1 week geldig.

Welke dieren mogen thuis geslacht worden?

Varkens, schapen en geiten mogen thuis worden geslacht.
Voor particuliere slachtingen van gevogelte, konijnen en klein wild buiten een slachthuis is er geen aangifteplicht.
Runderen en paarden mogen enkel in een slachthuis geslacht worden.

Wat moet je meebrengen?

- identiteitskaart
- registratienummer (indien gekend)
- beslagnummer (van het te slachten dier)

Hoeveel kost het?

De registratie en het afleveren van een slachtbewijs gebeurt kosteloos.

Waar kan je terecht?

Dienst bevolking of milieudienst
Gemeentehuis Herne
Centrum 17
1540 Herne
02 397 11 59 of 02 397 11 61
mail : anja.mertens@herne.be