statuten en huishoudelijk reglement seniorenraad

De doelstellingen en de werking van de jeugdraad zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement.
- statuten
- huishoudelijk reglement