Elektronische identiteitskaart

Wat?

Vanaf de leeftijd van 12 jaar krijgt iedere Belg een identiteitskaart. Dit is een bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister. Met dit document kan de houder zijn identiteit en nationaliteit aantonen, ook in het buitenland.

Vanaf de leeftijd van 15 jaar is men verplicht zijn identiteitskaart steeds op zak te hebben.

Sinds eind 2004 worden enkel elektronische identiteitskaarten uitgereikt.
Tegen het jaar 2009 moet elke Belg in het bezit zijn van een elektronische identiteitskaart.

Wie?

Voor de inwoners vanaf 12 jaar die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters.

Hoe aanvragen?

Je wordt persoonlijk uitgenodigd.

Wens je sneller een elektronische identiteitskaart te bezitten, dan hoef je niet te wachten op de uitnodiging. Je kan spontaan een aanvraag doen aan het loket van de dienst bevolking.

Wat meebrengen?

- identiteitskaart
- een duidelijke pasfoto met witte achtergrond

afmetingen van de foto : 35x45mm
hoogte van het hoofd : minimum 25mm
het aangezicht moet onbedekt zijn

Het is nodig persoonlijk naar het loket te komen om je handtekening op het basisdocument te plaatsen.

Wat ingeval van verlies of diefstal?

Bij verlies of diefstel van je identiteitskaart, moet je zo snel mogelijk aangifte doen bij de dienst bevolking of bij de politie.

Hoeveel kost het?

Een elektronische identiteitskaart kost € 17,20.

Geldigheid

0 - 12 jaar: Kids-ID
12 - 18 jaar: 6 jaar geldig
vanaf 18 jaar: 10 jaar geldig
ouder dan 75 jaar: 30 jaar geldig

Waar kan ik terecht?

Dienst bevolking
Gemeentehuis Herne
Centrum 17
1540 Herne
02 397 11 59
dienst bevolking

Meer informatie

Kan je vinde op de site van Eid.