Openbare onderzoeken

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Er werd een omgevingsvergunningaanvraag ontvangen voor uitbreiding melkvee en hernieuwing bestaande vergunning. De aanvraag heeft als adres Druimerenstraat 29-31, 1540 Herne en is kadastraal gekend 2e afdeling Sectie D 206L, 209G, 209H, 217Y, 217Z, 218D en 218E. De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag is de gemeente Herne. De aanvraag ligt, op afspraak, ter inzage op het gemeentehuis van 16 september t.e.m. 15 oktober 2020 bij de dienst omgeving van de gemeente Herne, Centrum 17, 1540 Herne. Gedurende deze periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend. Dit kan per brief bij het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17, 1540 Herne of digitaal via het omgevingsloket.

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Er werd een omgevingsvergunningaanvraag ontvangen voor het plaatsen van een omheining. De aanvraag heeft als adres Ninoofsesteenweg 28A, 1540 Herne en is kadastraal gekend 1e afdeling Sectie I 547V5. De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag is de gemeente Herne. De aanvraag ligt, op afspraak, ter inzage op het gemeentehuis van 18 september t.e.m. 17 oktober 2020 bij de dienst omgeving van de gemeente Herne, Centrum 17, 1540 Herne. Gedurende deze periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend. Dit kan per brief bij het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17, 1540 Herne of digitaal via het omgevingsloket.

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Er werd een omgevingsvergunningaanvraag ontvangen voor de uitbreiding van een bestaande woning. De aanvraag heeft als adres Stationsstraat 97, 1540 Herne en is kadastraal gekend 1e afdeling Sectie H 227D. De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag is de gemeente Herne. De aanvraag ligt, op afspraak, ter inzage op het gemeentehuis van 11 september t.e.m. 10 oktober 2020 bij de dienst omgeving van de gemeente Herne, Centrum 17, 1540 Herne (op afspraak). Gedurende deze periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend. Dit kan per brief bij het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17, 1540 Herne of digitaal via het omgevingsloket.

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Er werd een omgevingsvergunningaanvraag ontvangen voor de uitbreiding van een machineloods. De aanvraag heeft als adres Steenweg Asse (zn), 1540 Herfelingen en is kadastraal gekend 2e afdeling Sectie B 187N en 480F. De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag is de gemeente Herne. De aanvraag ligt, op afspraak, ter inzage op het gemeentehuis van 11 september t.e.m. 10 oktober 2020 bij de dienst omgeving van de gemeente Herne, Centrum 17, 1540 Herne (op afspraak). Gedurende deze periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend. Dit kan per brief bij het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17, 1540 Herne of digitaal via het omgevingsloket.