Openbare onderzoeken

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Er werd een omgevingsvergunningaanvraag ontvangen voor het bijstellen van een verkaveling. De aanvraag heeft als adres Imbeekstraat 2A, 1540 Herne en is kadastraal gekend 1e afdeling Sectie H 72P, 73L, 73N en 73Z. De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag is de gemeente Herne. De aanvraag ligt, op afspraak, ter inzage op het gemeentehuis van 7 augustus 2020 t.e.m. 5 september 2020 bij de dienst omgeving van de gemeente Herne, Centrum 17, 1540 Herne (op afspraak). Gedurende deze periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend. Dit kan per brief bij het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17, 1540 Herne of digitaal via het omgevingsloket.

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Er werd een omgevingsvergunningaanvraag ontvangen voor het bouwen van een tuinhuis. De aanvraag heeft als adres Scherpstraat 56, 1540 Herne en is kadastraal gekend 1e afdeling Sectie H 103E De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag is de gemeente Herne. De aanvraag ligt, op afspraak, ter inzage op het gemeentehuis van 24 juli 2020 t.e.m. 22 augustus 2020 bij de dienst omgeving van de gemeente Herne, Centrum 17, 1540 Herne (op afspraak). Gedurende deze periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend. Dit kan per brief bij het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17, 1540 Herne of digitaal via het omgevingsloket.

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van een omgevingsvergunning.

Er werd bij de deputatie een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend ( OMV­_2020058435 ) door Olympia NV, Steenweg Asse 183 te 1540 Herne voor hun inrichting gelegen kadastraal gekend 2de. Afd. Sectie B percelen 150B2, 150Y en 134F voor het oprichten van een loods (met aangrenzend bureelgebouw) voor de productie en het drogen van kaasproducten, met aanhorigheden, het oprichten van een opslagloods, het oprichten van een loods voor een waterzuiveringsinstallatie, met aanhorigheden, het verwijderen van twee vrijstaande bijgebouwen het rooien van twee bomen en het verplaatsen van voetweg nr. 73 en de gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr. 36.
De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de Deputatie van de Prov. Vlaams-Brabant.
De aanvraag ligt ter inzage, op afspraak, van 7 juli 2020 tot en met 5 augustus 2020 bij de dienst omgeving van de gemeente, Centrum 17, 1540 Herne of via www.omgevingsloketvlaanderen.be.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief bij het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17, 1540 Herne of digitaal via www.omgevingsloketvlaanderen.be.