Openbare onderzoeken

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Er werd een omgevingsvergunningaanvraag ontvangen voor het plaatsen van een veranda. De aanvraag heeft als adres Rankhove 17A, 1540 Herne en is kadastraal gekend 1e afdeling Sectie K 61M. De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag is de gemeente Herne. De aanvraag ligt ter inzage op het gemeentehuis van 13 mei 2020 t.e.m. 11 juni 2020 bij de dienst omgeving van de gemeente Herne, Centrum 17, 1540 Herne (op afspraak). Gedurende deze periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend. Dit kan per brief bij het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17, 1540 Herne of digitaal via het omgevingsloket.

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Er werd een omgevingsvergunningaanvraag ontvangen voor het oprichten van 3 open bebouwingen op 3 loten met als bestemming ééngezinswoning of functies complementair aan het wonen. De aanvraag heeft als adres Manhovestraat (zn), 1541 Herne en is kadastraal gekend 3e afdeling Sectie A 586C. De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag is de gemeente Herne. De aanvraag ligt ter inzage op het gemeentehuis van 11 mei 2020 t.e.m. 9 juni 2020 bij de dienst omgeving van de gemeente Herne, Centrum 17, 1540 Herne (op afspraak). Gedurende deze periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend. Dit kan per brief bij het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17, 1540 Herne of digitaal via het omgevingsloket.

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Er werd een omgevingsvergunningaanvraag ontvangen voor het opsplitsen van een bestaand lot in een vergunde verkaveling t.b.v. de bouw van een elektriciteitscabine. De aanvraag heeft als adres Liezebeekwijk (zn), 1540 Herne en is kadastraal gekend 1e afdeling Sectie I 512H. De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag is de gemeente Herne. De aanvraag ligt ter inzage op het gemeentehuis van 11 mei 2020 t.e.m. 9 juni 2020 bij de dienst omgeving van de gemeente Herne, Centrum 17, 1540 Herne (op afspraak). Gedurende deze periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend. Dit kan per brief bij het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17, 1540 Herne of digitaal via het omgevingsloket.

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Er werd een omgevingsvergunningaanvraag ontvangen voor het oprichten van een lot voor open bebouwing. De aanvraag heeft als adres Stationsstraat 75, 1540 Herne en is kadastraal gekend 1e afdeling Sectie H 230X. De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag is de gemeente Herne. De aanvraag ligt ter inzage op het gemeentehuis van 11 mei 2020 t.e.m. 9 juni 2020 bij de dienst omgeving van de gemeente Herne, Centrum 17, 1540 Herne (op afspraak). Gedurende deze periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend. Dit kan per brief bij het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17, 1540 Herne of digitaal via het omgevingsloket.

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Er werd een omgevingsvergunningaanvraag ontvangen voor het verbouwen van een woning binnen een geklasseerde vierkantshoeve. De aanvraag heeft als adres Rooststraat 1-3, 1541 Herne en is kadastraal gekend 3e afdeling Sectie A 832A. De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag is de gemeente Herne. De aanvraag ligt ter inzage op het gemeentehuis van 11 mei 2020 t.e.m. 9 juni 2020 bij de dienst omgeving van de gemeente Herne, Centrum 17, 1540 Herne (op afspraak). Gedurende deze periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend. Dit kan per brief bij het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17, 1540 Herne of digitaal via het omgevingsloket.

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Er werd een omgevingsvergunningaanvraag ontvangen voor het uitbreiden van een bestaande zonevreemde hoeve met 1 entiteit vakantielogies. De aanvraag heeft als adres Hellingen 7, 1540 Herne en is kadastraal gekend 1e afdeling Sectie F 343G. De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag is de gemeente Herne. De aanvraag ligt ter inzage op het gemeentehuis van 4 mei 2020 t.e.m. 28 mei 2020 bij de dienst omgeving van de gemeente Herne, Centrum 17, 1540 Herne (op afspraak). Gedurende deze periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend. Dit kan per brief bij het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17, 1540 Herne of digitaal via het omgevingsloket.

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Er werd een omgevingsvergunningaanvraag ontvangen voor de afbraak van de woning Kerkstraat 28 , bouw v/e bijgebouw Kapellestraat 4 en bouw van een appartementsgebouw, technisch lokaal + 3 garages. De aanvraag heeft als adres Kerkstraat 28 en Kapellestraat 4, 1540 Herne en is kadastraal gekend 1e afdeling Sectie I 417K, 417L, 418G en 418H. De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag is de gemeente Herne. De aanvraag ligt ter inzage op het gemeentehuis van 4 mei 2020 t.e.m. 21 mei 2020 bij de dienst omgeving van de gemeente Herne, Centrum 17, 1540 Herne (op afspraak). Gedurende deze periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend. Dit kan per brief bij het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17, 1540 Herne of digitaal via het omgevingsloket.

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Er werd een omgevingsvergunningaanvraag ontvangen voor het plaatsen van een publiciteitsbord. De aanvraag heeft als adres Edingsesteenweg 66, 1541 Herne en is kadastraal gekend 3e afdeling Sectie C 523W. De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag is de gemeente Herne. De aanvraag ligt ter inzage op het gemeentehuis van 4 mei 2020 t.e.m. 2 juni 2020 bij de dienst omgeving van de gemeente Herne, Centrum 17, 1540 Herne (op afspraak). Gedurende deze periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend. Dit kan per brief bij het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17, 1540 Herne of digitaal via het omgevingsloket.

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Er werd een omgevingsvergunningaanvraag ontvangen voor het plaatsen van een omheining. De aanvraag heeft als adres Hoogbaan 10A, 1540 Herne en is kadastraal gekend 1e afdeling Sectie E 71S. De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag is de gemeente Herne. De aanvraag ligt ter inzage op het gemeentehuis van 4 mei 2020 t.e.m. 2 juni 2020 bij de dienst omgeving van de gemeente Herne, Centrum 17, 1540 Herne (op afspraak). Gedurende deze periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend. Dit kan per brief bij het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17, 1540 Herne of digitaal via het omgevingsloket.

VASTSTELLING VAN DE INVENTARIS VAN HET BOUWKUNDIG ERFGOED VAN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
 

Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert een openbaar onderzoek over de vast te stellen inventaris van het bouwkundig erfgoed dat gelegen is in de provincie Vlaams-Brabant.
Opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden bezorg je van 2 maart tot en met 30 april 2020 aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Dat kan op drie manieren:

  • Bij voorkeur via het digitale formulier op de webpagina van het openbaar onderzoek: openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/openbareonderzoeken/266.
  • Met een brief aan het agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Team Onderzoek Bouwkundig erfgoed, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel. De poststempel geldt als indiendatum.
  • Afgifte op de kantoren van het agentschap Onroerend Erfgoed in Brussel of Leuven, tijdens de kantooruren (9u-12u en 13u-16u):
    • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 5 te 1000 Brussel
    • Dirk Boutsgebouw, Diestsepoort 6 bus 94 te 3000 Leuven


Het dossier is raadpleegbaar op de website: openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/openbareonderzoeken/266.
Beschik je zelf niet over internet, dan kan je de gegevens raadplegen op een computer die daarvoor ter beschikking is gesteld in de kantoren van het agentschap in Brussel en in Leuven. In de bibliotheek van het hoofdkantoor in Brussel, Havenlaan 88, kun je terecht van maandag tot vrijdag, doorlopend van 9.00 tot 16.30 uur. In het Dirk Boutsgebouw in de Diestsepoort 6 in Leuven, ben je welkom na telefonische afspraak op 016 66 59 00.