Gemeentelijke premies /subsidies

wonen en bouwen

- inbraakpreventie (max. € 150): meer info
- waterpreventieve maatregelen: meer info

aanvragen: milieudienst

milieu en landbouw

- grondontledingen (€ 10 per staal): meer info
- inzaaien groenbemesters (€ 25 / ha, max. 10 ha): meer info
- onderhoud van knotbomen (€ 6,20 / knotboom, max. 10): meer info
- aanplanten van hoogstammige fruit- en loofbomen (€ 7 / boom): meer info
- aanplanting en onderhoud van lijnvormige elementen (€ 0,37/stuk of € 7 / boom): meer info
- aanleg en onderhoud van poelen (max. € 100 / jaar): meer info
- herbruikbare luiers (€ 100/kind): meer info
- onderhoud van zwaluwnesten (€ 10 / nest, max. 5 nesten): meer info
- aanleg van leeuwerikvlakjes(€ 15/vlakje): meer info
- behoud van graanranden (€ 15/are, max. 30 are): meer info

aanvragen: milieudienst

vrije tijd

- jubileumtoelage: reglement / aanvraagformulier
- fuifsubsidie: reglement / aanvraagformulier
- werkingssubsidies verenigingen ontwikkelingssamenwerking: reglement / aanvraagformulier
- werkingssubsidies welzijnsverenigingen: reglement / aanvraagformulier
- impulstoelage: reglementaanvraagformulier
- inleeftoelage, humanitaire hulptoelage, projecttoelage (Herne Solidair): reglement / aanvraagformulier
- werkingssubsidies cultuurverenigingen: reglement / aanvraagformulier 2013
- werkingssubsidies sportverenigingen

jeugd

- kadervorming: meer info
- fuifsubsidie
- projectsubsidie jeudverenigingen: meer info
- infrastructuursubsidie jeugdverenigingen
- subsidie kampvervoer jeugdverenigingen

aanvragen: jeugddienst