G-sport

Badmintonclub Herne introduceert G-badminton

Sporten en bewegen maakt voor veel personen deel uit van de vrijetijdsbesteding. Regelmatige sportbeoefening is niet alleen goed voor de conditie en de gezondheid, bovendien worden sociale contacten gelegd tijdens en na de activiteiten. Voor iedereen, ook voor de mensen met een handicap, is sportparticipatie in vele opzichten nuttig en zinvol!

G-badminton is de gangbare benaming voor atleten met een verstandelijke en/of psychische beperking die badminton beoefenen. BC Herne wil via G-badminton deze personen alsook de mensen met een motorische beperking aan het sporten krijgen en dit op regelmatige basis, in kwaliteitsvolle omstandigheden én zoveel mogelijk geïntegreerd in de bestaande werking van onze club.

Wat houdt dit praktisch in?
Gedurende het hele seizoen zullen onze G-sporters elke dinsdag van 18u tot 19u aan de slag kunnen. Speciaal voor hen wordt het terrein aan de ingang van de sporthal gedurende die tijd gereserveerd.

Meer informatie?
Sven Derom
sven.derom@bcherne.be

http://www.bcherne.be/