landbouwsubsidies

Op de gemeenteraadszitting van 22 juni 2011 werden de volgende subsidiereglementen goedgekeurd:
- voor het uitvoeren van grondontledingen
- voor het inzaaien van groenbemesters


uitvoeren van grondontledingen

Overbemesting is noch economisch noch ecologisch verantwoord. Het uitvoeren van grondontledingen en het inzaaien van groenbemesters zijn instrumenten om overbemesting tegen te gaan. Een economische bemesting start inderdaad bij een goede bodemontleding en groenbemesters bevorderen de ecologische bemesting omdat zij zorgen voor een verrijking van de bodem en omdat ze het verlies aan mineralen door uitspoeling voorkomen.
De landbouwraad stelde de vraag of het mogelijk is om aan land- en tuinbouwers een subsidie toe te kennen voor het uitvoeren van grondontledingen en het inzaaien van groenbemesters.
Na onderzoek besliste het college op 6 april 2011 om een voorstel van subsidiereglement aan de gemeenteraad voor te leggen.


Subsidiereglement grondontledingen

Aanvraagformulier grondontledingen

inzaaien van groenbemesters

Inwoners van Herne die land- en/of tuinbouwer zijn in hoofd- of bijberoep kunnen een subsidie krijgen voor het inzaaien van groenbemesters op percelen die ze zelf gebruiken en die gelegen zijn op grondgebied van Herne of een andere gemeente die geen subsidies geeft voor groenbemesting.


subsidiereglement inzaaien groenbemesters

Uitbreiding van het toepassingsgebied betreffende de subsidie voor groenbemesten

Aanpassing subsidiereglement inzaaien groenbemesters 28 maart 2012

Aanpassing subsidiereglement inzaaien groenbemesters 26 september 2012

Aanpassing subsidiereglement inzaaien groenbemesters 28 januari 2015


Aanvraagformulier groenbemestersmeer info

milieudienst Herne
Centrum 17
1540 Herne
02 397 11 61
anja.mertens@herne.be