bacterievuur

wat is bacterievuur?

fotoBacterievuur, veroorzaakt door de bacterie Erwinia amylovora, komt in de fruitteelt (peren- en appelaanplantingen), de boomkwekerijen, parken en tuinen, plantsoenen en natuur.

De naam bacterievuur wijst al op het karakteristieke van de ziekte. Het bruinzwart verkleuren, verdorren en verschrompelen van bloesems, bladeren en twijgen is net alsof ze door vuur verschroeid zijn.

Preventieve maatregelen

Let bij de snoei van appel- en perenbomen na de oogst vooral op de waterloten, de wortelopslag van de onderstammen en de ingezonken kankerplekken op de stam.
Snoei meidoornhagen in de winterperiode. Ontsmet altijd het snoeigereedschap na het verwijderen van infecties en ook na elke snoeibeurt.

wat bij besmetting?

Herkent u symptomen van bacterievuur op een waardplant? Contacteer het meldpunt van het FAVV. Zij kunnen bevestigen of het om een besmetting met bacterievuur gaat. Deze dienstverlening is gratis!

Provinciale controle-eenheid FAVV Vlaams-Brabant
•tel. 016-39 01 11
•e-mail (voor fruit- en boomtelers): notif.vbr@favv.be
•e-mail (voor particulieren): info.vbr@favv.be
•fax 016-39 01 05

meer info

Deze folder behandelt datgene wat je dient te weten in verband met bacterievuur: de waardplanten, de ziektebeelden, de preventieve maatregelen en de bestrijdingsmethoden.

Blijf op de hoogte aan de hand van waarschuwingsberichten, inschrijven kan via www.vlaamsbrabant.be/bacterievuur  


Meer info op de milieudienst: 02 397 11 61