Vreemdelingen

Wat?

Het gemeentebestuur is de schakel tussen het bevoegde Ministerie en de vreemdeling.

Voor de dienst bevolking is het belangrijk te weten:
- of de vreemdeling gerechtigd is het land binnen te komen, er te verblijven of er zich te vestigen;
- welke zijn doelstellingen zijn;
- wat de vooropgestelde duur is van zijn verblijf;
- of hij beschikt over voldoende bestaansmiddelen;
- of de voorgelegde identiteitsdocumenten aan de binnenkomstvereisten voldoen.

Inburgering Vlaams-Brabant

logoHet Onthaalbureau INBURGERING Vlaams-Brabant voert het Vlaamse inburgeringsbeleid uit in de provincie. Het doel is mensen van buitenlandse origine te stimuleren tot een volwaardig participatie in de Vlaamse samenleving. Het Onthaalbureau INBURGERING maakt de nieuwe burgers wegwijs en zet daarbij volop in op zelfredzaamheid.

Het Onthaalbureau INBURGERING is er voor verschillende groepen, bijvoorbeeld:
• voor wie nog niet lang in België woont
• voor wie al langer dan een jaar in België verblijft en van buitenlandse oorsprong is
• voor Belgen geboren in het buitenland waarvan minstens één van de ouders niet in België geboren is.

Meer info: openingsuren van deze diensten.

Ben je nieuw in Vlaanderen?

Wat bieden wij?
• een cursus Maatschappelijke Oriëntatie:
Hier leer je wat je nog niet kan of weet over het gewone leven in Vlaanderen. Je leert de gewoonten, regels en wetten van de Vlaamse democratische samenleving beter kennen.
Ook kan je er terecht met jouw vragen over werken, een goede opleiding vinden, de zorg voor de kinderen, mobiliteit, wonen, gezondheidszorg en cultuur. Je kan ideeën en ervaringen uitwisselen met anderen.
• een begeleider die jou helpt in een taal die je begrijpt. Deze begeleider helpt je op weg om hier in Vlaanderen een interessant leven uit te bouwen.
• een cursus Nederlands

Waar en wanneer?
Het Onthaalbureau INBURGERING Vlaams-Brabant heeft kantoren, verspreid over de hele provincie. Vanuit Herne is de best bereikbare kantoor dit van:

Halle
Vandenpeereboomstraat 78
tel: 02-365 03 06

Open op maandag van 9 tot 12 uur
op woensdag van 13 tot 16 uur
op de laatste dinsdag van de maand van 16 tot 19 uur


Prijs?
Gratis. Je krijgt ook terugbetaling van kosten in het kader van het vormingsprogramma van inburgering: openbaar vervoer, kinderopvang, cursusmateriaal.

Binnenlandse zaken

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Dienst Vreemdelingenzaken
World Trade Center - Tower II
Antwerpsesteenweg 59B
1000 Brussel
02 206 13 00

http://www.dofi.fgov.be/

Inburgeringsbeleid

Met dit beleid wil de Vlaamse Gemeenschap nieuwkomers in ons land de kans geven om Nederlands te leren en kennis op te doen van het reilen en zeilen in deze maatschappij. De bedoeling daarvan is dat zij zelfredzaam worden.

http://binnenland.vlaanderen.be/inburgering/