2020

Gebruikersreglement burgerbusje - aanpassing : goedkeuring

Samenstelling

De gemeenteraad wordt door de burgers verkozen voor een periode van zes jaar. In Herne zijn er 17 gemeenteraadsleden, waaronder de leden van het college van burgemeester en schepenen.
De gemeenteraad kiest een voorzitter onder zijn leden. De voorzitter roept de gemeenteraad bijeen, stelt de agenda op en leidt de vergadering. Voor de gemeenteraad van Herne werd Kris Degroote aangesteld als voorzitter.

Werking

De gemeenteraad vergadert in principe elke vierde woensdag van de maand om 20u in de raadzaal van het gemeentehuis. In juli en augustus is er geen gemeenteraad.
De vergaderingen van de gemeenteraad zijn in principe openbaar. Na de openbare zitting volgt soms een gesloten vergadering. Daarbij mogen pers en publiek niet meer aanwezig zijn.
De notulen van de vergaderingen, opgemaakt door de gemeentesecretaris, worden eveneens openbaar gemaakt. Ze vermelden in chronologische volgorde alle besproken agendapunten.

De werking van de gemeenteraad is vastgelegd in het huishoudelijk reglement.
Hieronder kan u de agenda, de toelichtende nota en de notulen consulteren.

Mandatarissen

CD&V


Kris Degroote, Rendries 16, 1540 Herne
Lieven Van Den Broeck, Sint-Niklaasstraat 48, 1540 Herfelingen
Sandra Dero, Edingsesteenweg 30, 1540 Herne
Paulette Debock, Raseveldstraat 6, 1540 Herfelingen
Eric Eeckhoudt, Terlindenstraat 12, 1540 Herne
Vanessa Van Hende, Edingsesteenweg 76A, 1541 Sint-Pieters-Kapelle
Patrick De Vos, Sint-Niklaasstraat 33, 1540 Herfelingen 
Nicky D'Handschotter, Edingsesteenweg 24, 1540 Herne
Brent Roobaert, Breemstraat 16, 1540 Herne
Frank Nevens, Kwatemstraat 5, 1540 Herne
An Deleye, Grotestraat 13, 1540 Herne

KWADRANT PLUS


Paul Beyl, Tembroek 6, 1540 Herne
Ivan Van Hassel, Haagstraat 8, 1540 Herne