telefoon

Tegenwoordig heb je keuze in de wereld van de telefonie. Je kan opteren voor een vast toestel of voor een GSM.

Als senior kan je eventueel het sociaal telefoontarief genieten. Het sociaal telefoontarief wordt door Belgacom omwille van sociale of humanitaire redenen toegekend aan elke persoon die de leeftijd van 65 jaar bereikt heeft. Telenet kent het sociaal tarief niet toe.

Je moet als senior ofwel alleen wonen ofwel samenwonen met één of meer personen van ten minste 60 jaar. Jouw kleinkinderen mogen eveneens bij je wonen. Je kleinkinderen moeten dan wel wees zijn en bij een gerechtelijke beslissing aan jou zijn toevertrouwd.
Of indien u mindervalide bent voor ten minste 66%.

Daarnaast speelt je inkomen een rol. Het jaarlijks bruto-inkomen van de begunstigde gecumuleerd met het bruto-inkomen van de personen die met hem samenwonen, mag het bedrag van 13.782,42€ vermeerderd met 2.551,49€ per persoon ten laste niet overschrijden.Belgacom nv
Dienst Sociaal Telefoontarief
website: www.belgacom.be