Milieudienst

Waar kan ik terecht?

Milieudienst
Gemeentehuis Herne
Centrum 17
1540 Herne

Deze medewerker staat tot uw dienst:

Anja Mertens
02 397 11 61Anja Mertens

Je kan hier terecht voor:

- milieuvergunningen
- premies en subsidies
- kapvergunningen
- aankoop en verkoop van compostvaten
- secretariaat van de milieuadviesraad
- noodplanning

Milieubeleid

Het gemeentelijk milieubeleid steunt vooral op volgende peilers: een efficiënt afvalbeleid met de verdere uitbouw van het gemeentelijk containerpark, de uitvoering van het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan, het behoud van kleine landschapselementen, het stimuleren van het gebruik van alternatieve energiebronnen, de afbouw van chemische bestrijdingsmiddelen en het aanpakken van milieuknelpunten als zwerfvuil en grond-, water- en luchtverontreiniging.