schade aan teelten

Waar kan ik terecht?


Om praktische reden vragen wij om aanvragen voor de gemeentelijke schattingscommissie "schade aan landbouwteelten door de droogte" in te dienen bij het gemeentebestuur.
Gebruik hiervoor onderstaand aangifteformulier en vergeet alvast geen kopie van de overzichtstabel + luchtfoto's van de EG-verzamelaanvraag aan toe te voegen.


Aanvraagformulier schattingscommissie.Milieudienst
Gemeentehuis Herne
Centrum 17
1540 Herne
02 397 11 61
mail anja.mertens@herne.be