Sint Pieters Ter Waerden

De heemkring werd gesticht in 1983 omdat er een leemte was ontstaan door het stilaan verdwijnen van onze overleveringen, de teloorgang van ons patrimonium en het weinige wat wij kenden over Sint-Pieters-Kapelle. Veel opzoekingen werden reeds gedaan en de resultaten werden in het tijdschrift "Chronycke van Sint Peeters Ter Waerden" gepubliceerd.
Tal van aspecten van ons dorpsleven kwamen reeds aan bod: leven - cultuur - wereldoorlogen - het ontstaan van de parochie - doch er rest nog veel werk aan de winkel. Wie graag wil meewerken aan dit boeiend werk, kan contact opnemen met het bestuur of met de voorzitter.

Inlichtingen:
Adrien Meulenijser
02 396 27 70