Gezondheid / polio

Wat?

Bij de geboorteaangifte krijg je een vaccinatiekaart voor het kind. Daarop zijn een aantal basisinentingen vermeld.
Telkens je kind wordt ingeënt, vult de dokter dit formulier aan.

In België is enkel de inenting tegen poliomyelitis (kinderverlamming) verplicht. Deze inenting moet (zonder contra-indicatie) 4 maal gebeuren voor de leeftijd van 18 maanden.
Het nieuw gecombineerd vaccin IPV-DTP (poliomyelitis, difterie, tetanus) wordt normaal toegediend aan alle zuigelingen op de leeftijd van 2, 3, 4 en 13-14 maanden.

Wie?

Kinderen van 2 tot 18 maanden

Hoe?

Het formulier voor de inenting ontvang je bij de aangifte van de geboorte van je kind. Je kan het ook bekomen op het gemeentehuis of via de post of via e-mail.

Heeft je kind de 4 polio-inentingen achter de rug, dan moet je het inentingsattest en de vaccinatiekaart zo snel mogelijk, en zeker binnen de 18 maanden na de geboorte, afgeven op het gemeentehuis van de woonplaats van je kind.
Er kunnen medische redenen zijn om de inenting niet te doen. Dan levert de dokter u hierover een attest af dat u binnenbrengt bij uw gemeentebestuur.
Indien je het inentingsbewijs niet tijdig inlevert, zal je 2 maal een herinnering krijgen. Daarna wordt de provinciale gezondheidsinspectie ingelicht die een P.V. kan laten opstellen.

Waar kan ik terecht?

Je kan terecht bij Kind en Gezin. Zij organiseren op regelmatige tijdstippen gratis raadplegingen.

Consultatielokaal te Herne:
CB Galmaarden (in Baljuwhuis)
Kammeersweg 2
1570 Galmaarden

Voor afspraken of informatie in verband met de consultatie kan je steeds terecht bij Kind en Gezin.

Je kan je kind ook - op eigen kosten - laten inenten door een geneesheer naar keuze.

identiteitsbewijzen