aanvraag pensioen

procedure

Het overlevingspensioen dien je zo spoedig mogelijk na het overlijden van je echtgeno(o)t(e) aan te vragen.

Voor het rustpensioen geldt het ambtshalve onderzoek.
De personen die hun hoofdverblijfplaats in België hebben en die de wettelijke pensioenleeftijd ten vroegste op 1 januari 2004 bereiken worden vrijgesteld van het indienen van een aanvraag.
Concreet wil dit zeggen: (oktober 2003)
- de mannen (geboren ten vroegste in december 1938), van wie het pensioen kan ingaan op de normale leeftijd van 65 jaar.
- de vrouwen (geboren ten vroegste in december 1940), van wie het pensioen kan ingaan op de normale pensioenleeftijd van 64 jaar.

De procedure van het ambtshalve onderzoek wordt tijdig opgestart (in principe 12 maanden voor de ingangsdatum van het pensioen) zodat de Rijksdienst voor pensioenen het dossier kan samenstellen.
De betrokkene wordt schriftelijk verwittigd. Deze brief wordt zo vlug mogelijk verstuurd zodat er geen reden tot ongerustheid is.wanneer pensioen aanvragen?

Je moet een pensioenaanvraag indienen in de volgende gevallen:
- wanneer het pensioen vervroegd wordt aangevraagd (m.a.w. voor de leeftijd van 65 jaar voor mannen of 64 jaar voor vrouwen)
- het pensioen wordt gevraagd op een leeftijd die eigen is aan een bijzonder stelsel (mijnwerkers, zeevarenden, vliegend personeel van de burgerluchtvaart)

Je aanvraag kan je indienen bij het gemeentebestuur van je hoofdverblijfplaats.
De bevoegde ambtenaar (Patrick Somers) helpt je bij het invullen van het formulier. Je brengt best je identiteitskaart mee.
Het gemeentebestuur geeft je een ontvangstbewijs en verzendt jouw aanvraagformulier naar de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP).contactgegevens

Gemeentebestuur Herne
Afdeling Bevolking

Centrum 17
1540 Herne
telefoon: 02 397 11 57
fax: 02 397 11 68
e-mail: patrick.somers@herne.beRijksdienst voor pensioenen (RVP voor werknemers)
Zuidertoren

1060 Brussel
telefoon: 02 529 30 02
e-mail: info@onprvp.fgov.be
website: www.onprvp.fgov.be
Iedere werkdag : 9.00 tot 12.00 en 13.30 tot 16.00

Inlichtingen omtrent uw pensioentoestand kunt u ook maandelijks bekomen op de maandelijkse zitdagen te :
Halle – Oudstrijdersplein 18 iedere 3de donderdag van 9.00 tot 12.00RSVZ (voor zelfstandigen)

Vaartstraat 54
3000 Leuven
Tel : 016 31 47 11

Inlichtingen omtrent uw pensioentoestand kunt u maandelijks bekomen op de maandelijkse zitdagen in het gemeentehuis :
Herne – Centrum 17 iedere 2de dinsdag van 10.30 tot 12.00