afval van landbouwers

Kuilplastiek

De halfjaarlijkse inzameling van kuilplastiek vindt plaats eind mei en eind november. 

Volgende inzameling is voorzien in 


U kan er terecht met :

Dikke landbouwfolie : Dunne landbouwfolie :
- Kuilfolie, silofolie - Stretchfolie
- Voeder-, mest- en turfzakken - Wikkelfolie
- Loopfolie van serres - Dunne grondbedekkingsfolie
- Tunnelfolie - Dunne kassenfolie (< 100m)
- Ontsmettingsfolie - Gaatjesfolie


Mag niet : Fracties mogen niet gemengd aangeboden worden.
Netten, autobanden, harde kunststoffen.
Geen geweven nylonzakken en zwarte krimpfolie- 

Om de inzameling vlot te laten verlopen, willen wij u graag attenderen op de voorwaarden die aan de landbouwfolie actie verbonden zijn:
 De folie moet bezemschoon zijn, geen kluiten aarde, stenen etc.
 De folie dient aangeleverd te worden in bundels ( al dan niet samengebonden met dezelfde folie. (niet met touw of koorden).
=> zoniet zal uw landbouwfolie of kuilplastiek niet aanvaard worden.

Koorden en netten kunnen bij de fractie grof huisvuil gedeponeerd worden op het containerpark mits het betalen van het geldend tarief . Ze mogen niet aangeboden worden bij de huis-aan-huis ophalingen omdat het bedrijfsafval betreft.

Deze inzameling gebeurt aan de loods gelegen te 1540 Herne, Scheibeekstraat 18 en is specifiek voor kuilplastiek. Niet gebruikte afvalbanden op landbouwbedrijven

Recytyre, het beheersorganisme voor afvalbanden, verbindt zich tot het kosteloos ophalen met een eigen budget van afvalbanden bij de landbouwers.
Meer info kan u krijgen op het gemeentehuis of via de site van Recytyre.