Erfgoed

Erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei

De erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei ging van start op 2 mei 2011, nadat de Vlaamse Gemeenschap een cultureel-erfgoedconvenant afsloot met de intergemeentelijke projectvereniging Cultuurregio Pajottenland en Zennevallei. Deze projectvereniging is een samenwerkingsverband tussen 16 gemeenten: Beersel, Bever, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat en vzw ‘de Rand’ voor de gemeenten Drogenbos, Linkebeek en Sint-Genesius-Rode en de Provincie Vlaams-Brabant. Alle info vind je op de website van de erfgoedcel.

De erfgoedcel bestaat uit twee erfgoedcoördinatoren: Koen Demarsin en Karen van Buggenhout en is gevestigd in ’t Castelhof in Sint-Martens-Bodegem.
De erfgoedcel wil heemkringen, verenigingen, cultuurraden, musea, archieven,…  maar ook niet-erfgoedgerichte organisaties of individuele personen financieel, promotioneel en logistiek ondersteunen bij de organisatie van erfgoedactiviteiten en –projecten rond bepaalde thema's.

In de nieuwsbrief van de erfgoedcel kan je alles lezen over de activiteiten van de erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei en wat er, op vlak van erfgoed, in de regio te beleven valt. Vraag de nieuwsbrief aan bij info@erfgoedcelpz.be

Erfgoedconvenant

logoDe gemeente wil zich actief inzetten voor het behoud en de ontsluiting van haar cultureel erfgoed. Daarom sloot ze samen met 12 andere gemeenten uit het Pajottenland en de Zennevallei, met de provincie Vlaams-Brabant en vzw ‘De Rand’ een erfgoedconvenant af met de Vlaamse Gemeenschap, om de erfgoedwerking in de regio te versterken. De oprichting van een regionale erfgoedcel in 2011 is hier het gevolg van. De erfgoedcel zal zich concentreren op drie hoofdaspecten: ondersteuning van (erfgoed)organisaties, publiekswerking en ondersteuning van het culturele erfgoed zelf. Ook regionale erfgoedcommunicatie staat centraal.

Gemeentelijke ondersteuning

boekDe cultuurraad adviseert het gemeentebestuur onder andere in het kader van erfgoedzaken. Het overlegplatform denkt na over de onderhoud en het herstel van het patrimonium en werkt mee aan de organisatie van activiteiten zoals Erfgoeddag, Open Monumentendag, Gedichtendag, enz.

De gemeente ondersteunt de erfgoedverenigingen op financieel en logistiek vlak via de cultuurraad.
In het kader van het project '800 jaar Herne' zette de gemeente volop in op haar lokale erfgoed en geschiedenis: zo werden onder andere een facsimile over de Hernse Keur samen met de ’Kleine Kroniek van het Groene Kwadrant‘ uitgegeven.

Ook in het feestjaar 2014, waarin Herne het 700jarig bestaan viert van het Kartuizerklooster, is er een brochure over de Kartuizerwandeling verschenen en werd ook een Kunstmap uitgegeven over het Kartuizerklooster van Herne en de Bijbelvertaling die er door Petrus Nagel plaats vond.

De kunstmap is de koop op het gemeentehuis voor 12 euro.

Erfgoeddag

logoDe Erfgoeddag is een sinds 2001 jaarlijks terugkerend belangrijk toonmoment voor de cultureel-erfgoedsector in Vlaanderen en Brussel die plaatsgrijpt op de eerste zondag na de Paasvakantie. De erfgoeddag in Herne is een initiatief van de cultuurraad, klik hier voor de contactgegevens.


Bouwkundig erfgoed en beschermde monumenten

De dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw, patrimonium of monumentenzorg krijgen soms vragen over de bescherming van monumenten, of over de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Hiervoor zijn twee brochures beschikbaar voor (toekomstige) eigenaars. Deze brochures kan je bestellen of downloaden via het bestelloket van de Vlaamse overheid.

Erfgoed in mijn straat: een brochure over de inventaris bouwkundig erfgoed, de jaarlijkse vaststelling en de 4 rechtsgevolgen.
Je kan deze brochure downloaden op https://www.onroerenderfgoed.be/aanbod/publicaties/erfgoed-in-mijn-straat/ 

Monumenten: een kennismaking: een brochure over de bescherming van monumenten en wat dit voor een eigenaar inhoudt. Je kan deze downloaden op https://www.onroerenderfgoed.be/aanbod/publicaties/monumenten-een-kennismaking/ Erfgoedplus

www.erfgoedplus.be is een online databank voor erfgoed en een inventarisatiesysteem voor uw collectie! Erfgoedplus.be verzamelt informatie over erfgoed. Al het erfgoed dat in de databank terecht komt, wordt op een gelijkaardige, gestandaardiseerde manier beschreven en wordt met elkaar gelinkt. Erfgoedplus.be is op die manier een knooppunt van erfgoedobjecten en hun gegevens. Deze dienstverlening is volledig gratis en de erfgoedcel voorziet begeleiding voor vrijwilligers en heemkringen. Meer info: info@erfgoedcelpz.be